Jer 18:1-12

Deur Joey Hannekom

Die werk van die pottebakker. Die onboetvaardigheid van die volk. DIE woord wat van die Here tot Jeremia gekom het: Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor. Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ’n stuk werk op die skywe te maak. En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk — soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker — maar hy het daaruit weer ’n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. Toe het die woord van die Here tot my gekom en gesê: Sal Ek nie soos hierdie pottebakker met julle kan maak nie, o huis van Israel? spreek die Here. Kyk, soos klei in die hand van die pottebakker, so is julle in my hand, o huis van Israel! In een oomblik sal Ek spreek oor ’n nasie en oor ’n koninkryk om dit uit te ruk en om te gooi en te vernietig;

maar as dié nasie waaroor Ek gespreek het, hulle bekeer van hul boosheid, sal Ek berou hê oor die onheil wat Ek van plan was om hulle aan te doen. En in ’n ander oomblik sal Ek spreek oor ’n nasie en oor ’n koninkryk om dit te bou en te plant; maar as hulle doen wat verkeerd is in my oë deur na my stem nie te luister nie, dan sal Ek berou hê oor die goeie waarmee Ek gesê het dat Ek aan hulle goed sal doen. Sê dan nou tog aan die manne van Juda en die inwoners van Jerusalem dit: So spreek die Here: Kyk, Ek maak onheil gereed teen julle, en Ek dink ’n plan uit teen julle; bekeer julle tog, elkeen van sy verkeerde weg, en maak julle weë en julle handelinge goed. Maar hulle sê: Dit is tevergeefs; want ons sal na ons gedagtes wandel, en ons sal elkeen volgens die verhardheid van sy bose hart handel. (Jer 18:1-12)

Uit die verduideliking tussen die Pottebakker en God leer Jeremia dat God lankmoedig is. Soos die Pottebakker geduldig is met die klei, om sy regte vorm te kry. Die volk moenie geduld sien as n onvermoe om te straf nie. As die voorwerp aanhou misluk, kan die pottebakker dit inmekaar druk. Al is straf nie sigbaar nie, is God reeds besig om te besluit oor die lot van sy volk. God is soos ‘n pottebakker wat met Sy klei werk. ‘n Pottebakker is geduldig met die klei. ‘n Pottebakker gebruik nie ‘n koekiedrukker wanneer hy  met die klei werk nie – hulle gebruik hulle hande om die klei te vorm. Elke item het die vingerafdrukke van hulle skepper daarop. Elke stuk pottebakkersware is uniek. Die klei is nie opstandig en eie willig nie. Hoeveel keer sing ons Vorm my Here, God maak my soos U my wil he. U is die pottebakker en ek is die klei, vorm my in U wil. En sodra iets net skeef loop Eina dis seer wat het ek gedoen dat U my so seer maak ek verdien dit nie. Sien ons wil sondag se vorm my Here en teen dinsdag huil ek: hoekom altyd ek? Dan lankal vergeet van dat ek die Pottebakker die reg gegee het om my te vorm.

Al sou n pot of kruik op die pottebakkerswiel ineenstort word nie klei nie weggegooi nie.  Jy sal nooit ooit in God se oe n mislukking wees nie. Die pottebakker begin oor, Hy skep iets nuut. Elke stukkie van die klei smelt in een perfekte stuk. Onthou dat Golgota die ashoop, begrafplaas buite Jerusalem was. God maak daardie plek van alles wat: vuil, afgeleef, vrot en dood is die geboorte plek van ewige lewe en hoop. God recycle ons foute. Het jy al iets hergebruik? Dalk n coke bottel se kop afgesny vir n tregter. Die coke bottel is leeg en moet asblik toe, maar jy kan iets daarin bere dalk. Dalk het jy al iets in jou verlede gedoen waaroor jy baie skaam voel.

Dit is so erg jy is seker dat God jou nie daarvoor sal vergewe nie. Jy is so skaam daaroor dat jy dit nie eers aan God wil noem nie. Miskien is dit iets wat jy oor en oor doen terwyl jy weet dit is nie goed of reg nie.. misken laat dit jou voel God vertrou jou nie. Dat God niks kan doen met iemand soos jy nie. Dit sal ons dan help om te kyk wie die mense was met wie Jesus moeite gedoen het ons sal raaksien dat dit nie die mense was wat alles reg gedoen het nie. Nee, dit was nie die mense wat nooit foute gemaak het nie. Jesus spandeer Sy tyd juis by mense wat nie alles ‘reg’ doen nie.

“Daarom, as iemand in Christus is, is hy ’n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” (2 KOR 5:17).

God gooi ons nie weg wanneer ons ‘n fout maak nie. Hy maak ons nuut. Hy gee ons ‘n tweede, derde, vierde- kans. God kan ook ons foute omdraai..  Soos ‘n pottebakker geduldig oor begin wanneer die pot of kruik nie na sy sin is nie. So bly God met ons, Sy kinders besig.

Abraham lieg en se dat Sara sy suster is en word deur God herwin as die vader van alle gelowiges.

Josef, n hoogmoedige mannetjie, word deur God herwin as n voorbeeld van nederigheid, vergifnis en geloof.

Gideon, n lafaard so uit die boek, word deur God herwin as n geloofsheld wat veg vir die Here.

Johannes Markus, n onbetroubare wat Paulus en Barnabas in die steek laat (Hand 15:38), word herwin as die skrywer van die Markus evangelie.

Jakobus en Judas, broers van Jesus wat Hom verwerp het, word herwin as briefskrywers in die Bybel.

Mense het my selfbeeld vernietig, my vertrap in die grond en my in stukke gebreek. Sien as hul n fout gemaak het en vergewe is kan God jou vergewe. Wil jy nie maar jou stukke voor God kom neer le en se Here soveel het ek al geval en seergekry. Eks stukkend help my en recycle my weer. Vorm my weer oor waar ek opgevrommel le op die draai tafel. Ek gee my alles in U hande. Sien vir n skepper of crafty persoon sien altyd iets nuut in iets wat vir ander stukkend en soos scrap lyk.

“En Jesus antwoord en sê vir hom: Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen? En die blinde man sê vir Hom: Rabboeni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg.” (MARK 10:51-52).

“En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.” (JOH 8:11).

Nog mense wat Vader heel gemaak het. Die Woord vertel van baie.

Amen

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 93 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *