Mat 7:8-9

GEBED: Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee; (Mat 7:8-9)

Dit gaan nou enige oomblik gebeur…
Glo jy dat jy so op die rand van ‘n deurbraak is?
Het jy al bevestiging van ander kinders van die Here gekry?
Iets waaroor jy meer bid as enige iets anders?
Iets waarvoor jy elke dag bid?
Iets waarvoor jy Hom vertrou met jou hele hart?
Is daar iets spesifiek waarvoor jy nou die Here vertrou?
Miskien ‘n visioen daaroor gehad?
Sien jy dalk al tekens dat dit gaan gebeur?
Het die Here al (volgens JOU) die vervaldatum gemis?
Is hierdie gebed meesal tot jou eie voordeel?
Twyfel jy aan die Here?
Voel dit of jy teen die plafon vas bid?
Voel jy dalk al bietjie teleurgesteld dat God nog nie gereageer het nie?

Wat sê die Bybel hiervan?
DIE HERE SÊ DUS: VRA EN JY SAL KRY.
Hy gee ons wat ons nodig het
Hy wil hê ons moet Hom vra
Hy wil hê ons moet op ons knieë bly
Hy wil hê ons moet vertrou
Die Here antwoord op een van drie maniere: ja, nee, wag.
Elke mens het op enige gegewe tyd “iets’ wat jou gebedstye oorheers.
Ek dink net nie dis altyd so maklik om God se antwoord te aanvaar nie.
Ek glo met my hele hart dat elke gebed wat die mens bid verhoor word, of miskien moet ek eerder sê GE-hoor word.
Waarvoor vertrou jy tans die Here met jou hele hart?
Wat is hierdie gebed van jou wat jy aanmekaar bid?

JA – EK SAL JOU GEE WAT JY VRA.
NEE – JY DINK JY VRA BROOD MAAR JY VRA ‘N SLANG.
WAG – NOG NIE NOU NIE, OF DALK KAN DIE HERE OOK SY “NEE” UITSTEL.
Kom ons veronderstel die Here sê vir jou “nee”, of “wag”, sal jy Hom steeds onvoorwaardelik vertrou? Steeds vir Hom lief wees?
Steeds aanvaar dat Hy soewerein is?
Sal jy bereid wees om te sê “Here, ek gaan ophou neul, ophou my eie planne maak, ophou spartel, en aanvaar dat U besluit staande en bindend is”.
Nog meer, as God “nee” sê, hoe ver sal jy gaan om Sy arm te draai om jou “ja” af te dwing?
Bedrog, diefstal, so baie ander dinge doen mense om net hulle sin te kry.
Soms maak die Here net deure toe, en dan is dit Sy antwoord.
Partykeer skop ons die deur self weer oop, want ons wil hê dat ons wil moet geld.
Sê nou God sê vir jou “nee” – hoe dan?
Ek glo dalk sal jy een van twee reaksies hê: veg rebels voort, of sit terug en los alles in die Here se hand. EK, JOU HERE, HOOR JOU GEBED…..ÓF JA, ÓF NEE, ÓF WAG.
As Hy JA sê: dalk voel Hy jou vraag is verdienstelik, en dis binne Sy wil. Of jy het lank genoeg gewag, dis nou tyd vir ‘n “ja” Miskien “verdien” jy ‘n onvoorwaardelike ja. Dis lekker as God ja sê. Dit voel of Hy jou bevoordeel, of Sy guns oor jou is. Mens voel nogal soos ‘n witbroodjie, of hoe?
As Hy NEE sê: dis moeilik. Dalk sê die Here nee omdat jy ‘n slang vra, maar dink jy vra vir ‘n brood. Miskien moet ‘n klomp ander goed eers gebeur. Dis dalk gevaarlik, of sal op die langduur vir jou nadelig wees. Miskien is jy besig om ander te benadeel, en daarom is dit nee. Miskien is die Here nog besig met jou oor iets, is jy op ‘n leerpad. Dalk is Hy nog besig met ander mense – jy beïnvloed in elk geval altyd baie om jou, selfs al besef jy dit nie.
As Hy WAG sê: Jy sien, jy kan dalk “wag” verwar met “nee”. Dalk gaan jy verwerping voel, of dalk dat God nie omgee nie, of vir jou lief is nie. Of dalk dink jy die Here verstaan nie wat die konsekwensies van sy besluit vir jou inhou nie.
Toe kom Jesus met hulle in ‘n plek met die naam van Getsémané, en Hy sê vir die dissipels: Sit hier onderwyl Ek daar gaan bid. En Hy neem Petrus en die twee seuns van Sebedéüs saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak saam met My. En Hy het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom Hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En Hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom Hy by sy dissipels en sê vir hulle: Slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby, en die Seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars.
(Mat 26:36-45)

Jesus in Getsemané. Ek sien hier desperaatheid. Sy lewe was op die spel; Hy was beangs en bevrees, Hy neem ander saam met Hom om te bid. Hy het aangehou bid. Maar, Sy gebed het gelui: “moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil”. Bid ek en jy régtig daardie woorde “soos U wil”? En dan nog met die idee dat God enigiets kan antwoord, net soos Hy wil.

Wat moet ons doen as God nee sê?
Bid totdat jy weet wat God se finale antwoord is.
Doen eers alles wat jy moet en kan doen. Mense raak soms passief terwyl hulle vir God wag om te antwoord.
Gebruik die wagtyd om te leer. Dra vrug, gaan aan met jou lewe, fokus op goeie goed, hou aan om te getuig.
Prys die Here ten spyte van Sy nee.
Verander wat jy kan, en aanvaar Sy besluit.
Aanvaar Sy soewereiniteit – Hy weet die beste.
Aanvaar dat die Here nie noodwendig gaan verduidelik hoekom sy antwoord nee was nie.

Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. (Jak 4:3)
Harde woorde, maar waar. Ja, nee, wag – die Here antwoord altyd ‘n gebed. Vertrou Hom genoeg om te aanvaar dat Hy weet wat Hy doen.

Here, tel my op, plaas my in die palm van U hand. Breek die verseëlde kluis van my hart oop. Laat u liefde daar inskyn.
Here, ek loop die donker pad al baie jare,,ek sukkel so lank al. om my weg in die duister te vind. Here, hou my hand,
ek is bang. Ek is moeg van rondstruikel in die donker stegies van die lewe. Here, hou my in die palm van u hand.
Here, lig my op uit die donker.
Wys my die lig. Wys my dat daar nog liefde in die wêreld bestaan. In Jesus Naam Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 61 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *