Openbaring 22:7

JESUS KOM GOU.
Openbaring 22:7 leer ons: “Jesus sê toe: ‘Kyk, Ek kom gou! Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem.'”

Sedert Jesus se hemelvaart word Sy wederkoms deur mense voorspel. In die onlangse verlede is baie publisiteit gegee en groot voorbereiding is getref vir die wederkoms van Christus, maar die gevolg was elke maal teleurstellend en die betrokke mense was ontnugter. Die voorspelling was dat die wederkoms op 21 Mei 2011 sou plaasvind en toe dit nie gebeur nie is voorspel dat dit die 21ste Oktober 2011 sou plaasvind. Die volgende voorspelde datum is 21 Desember 2012. Die antwoord is dat slegs God die Vader weet wanneer die wederkoms sal plaasvind. Geen mens kan die wederkoms voorspel nie.

‘n Positiewe aspek wat voorgekom het uit hierdie voorspellings oor Jesus se wederkoms is dat mense gedring was om hulle lewens in orde te kry. Hierdie mense het hulle besig gehou met God se dinge met die hoop om Jesus Christus te ontmoet. Wanneer die voorspelde datum dan verbygaan sonder dat iets gebeur, ontspan die mense weer omdat hulle dink dis nie meer dringend nie.

Jesus het gesê dat niemand behalwe die Vader weet van Sy wederkoms nie en dit maak dit dus noodsaaklik dat ons almal so sal lewe dat ons altyd gereed sal wees om Hom te ontvang. Elke dag wat aan ons geskenk word, is ‘n geleentheid om ons lewens te verbeter. In ons daaglikse wandel moet ons God se gebooie onderhou, naby Jesus leef, gehoorsaam wees aan Hom en daardeur seker maak dat wanneer Hy kom, ons gereed sal wees om Hom te ontmoet. Wat sou jy doen of hoe sou jy leef as jy weet dat die die wederkoms oor vier maande sou plaasvind, sou jy jou lewe verander? Maak eerder seker dat jy ten alle tye gereed sal wees om Jesus te ontmoet.

Elke mens op aarde gaan in die toekoms vir Jesus Christus ontmoet – Openbaring 20:11-15.
Met U voorbeeld, my Leidsman, en met inspraak van U Heilige Gees in my lewe, sal ek so leef dat ek gereed sal wees om U met aanbidding en danksegging te verwelkom wanneer U weer kom, in Jesus Naam. Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 93 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *