Rom 1:26-32

Joey Hanekom

No Other gods or idols

“Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan ’n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie: hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug; vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid; nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers; onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig, mense wat — al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien — dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen.” Rom 1:26-32

Meer en meer mense ontdek die wonder van die natuur. In n mooi tuin selfs n kwekery voel jy die vrede, kalmte en dit maak die verwondering in jou wakker. As jy jouself regtig wil treat ry na stil plek soos bv Parys. Los alles in kar veral foon en als. Gaan sit op n klip, raak stil. Hoor hoe die water oor die klippies stroom. Luister na die stilte. Dis waar jy God se Stem die Beste kan hoor.

Lees gerus Job 38:1 tot Job 42:6. Job het n innerlike stryd gehad, wat geen mens kon antwoord nie. Die mens is sy eie grootste vyand. Sonde is selfvernietigend. Ons moet God Erken, Eer en Dien in alle dinge en omstandighede. Dien God met jou hele gees, hart, en verstand.

Wat lei tot verwoesting van jou fisieke lewe? “Of weet julle nie dat julle liggaam ’n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.” (I KOR 6:19-20).

Werksverslawing, Drank, dwelms, nikotien, eet en dieet. “Maar ek kasty my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie.” (I KOR 9:27).

Verwoesting van verhoudingslewe. Dis gewoonlik die deel waar mense hul poppe uit die kot gooi. In Romeinse leefwereld is daar lesbiese en homoseksuele verhoudings gewees. “Met ’n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ’n mens met ’n vrou het nie. Dit is ’n gruwel.” (LEV 18:22).
“Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie. En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God. ” (I KOR 6:10-11).

Sulke verhoudings sal God self veroordeel. Te veel gee erkenning aan die tipe verhoudings. Kerke word gestig, huwelike word al toegelaat. Onthou ons mag nie met Hoogmoed teenoor sulke verhoudings optree nie. Dis so hartseer dat mense vasgryp aan die leuen tipe lewe. En miskien dink jy maar dit het onlangs begin. Dit kom uit die Bybelse tyd. Waarom dink jy is Sodom en Gomora uitgewis? Gaan lees wat was die gru in God se oe dat God weer alles uitgewis het. Ek wil net byvoeg dat dit ook op self vernietiging afstuur. Die bevrydingspad verg baie. Jy moet meer gehoorsaam wees aan sondige drange. Jy sal jou vriende moet verlaat en n baie eensame pad moet begin stap. Afstand van baie dinge maak dit nie so maklik nie. Maar bybelstudie en gebeds sessies sal nuwe opregte vriende bring, ek moet se daar sal altyd mense wees wat jou agterna kyk, seermaak en jou sal bespreek. As jou huis se venters vuil is lyk die bure se wasgoed altyd vuil.

“En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.” (GAL 5:19-21).

Die vernietiging is n sneeubal effek. Jou keuse van vriende en huweliks maat is baie belangrik. Ons kry “soveel Woord” van mense en sien onsself as reeds getroud in God se oe, terwyl ons vriende met voordele is. Wat is n glasie wys voor kaggelvuur nou so verkeerd mee? Sulke mense doen die verkeerde dinge selfs teen hul beter wete.

Stel geloof en gehoorsaamheid aan God as voorwaarde vir n persoonlike verhouding met iemand. God se oordeel is regverdig. God trek niemand voor nie. Ons moet nie die wet besit en nooit gebruik nie. Wat het ons geleer vandag? Kwaadpraat, bedrog, verkeerde seksuele omgang, oor eet, vraagsigheid, opsessie met iets, verslawing, leuens alles is “other gods” en God se duidelik Hy alleen is God jy mag geen ander gode he nie.

Die Vader soek n vleklose bruid. Hoe vuil is jou kleed? Het Jesus een keer gesterf aan die kruis vir my en jou? Of kruisig ek Hom nog elke dag deur sonde te doen en losbandig te lewe?

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 87 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *