Rut

Ons lees in Rut dat voedsel n belangrike rol speel in die verhaal. Die gesin beland in Moab wees n tekort aan kossies. Rut gaan tel in die land Are op. Boas laat n draai kom en Rut gaan eet by hom. Syt later so baie kos dat sy vir haar skoonma kan kos gee. Onthou n vrou was n moeder, het kinders gebaar, kos gemaak, en tyd in huise gespandeer. Sy was n wedewee en alles het verander vir haar. Sien sy moes kos op tafel sit en hoe nou gemaak? Daar is mense wat elke sent sorgvuldig moet omdraai, daar is ook mense wat jaarliks oorsese vakansies kan bekostig. En die vraag is, hoe gaan ons om met die verskille tussen ryk en arm? Mag die rykes geniet van dit wat hulle deur hulle–meestal–harde werk verdien het? En ontvang die armes die versekering dat hulle nie in die toekoms honger sal ly nie, dat daar in die toekoms ook vir hulle betroubare mediese sorg sal wees?

Die arm mense in ons gemeentes vergelyk nog nie met die vlakke van armoede wat ons in die res van Afrika aantref nie. Daar is mense wat gister aand in bos gaan kamp het, en ander se huis is in n bos. (N ou kombers tussen 2 bome gespan) Deur die koue winter slaap hul op straat. Swerf hul en lewe uit asblikke uit. Staan jong manne by robot op hul kniee, vra geld. Sit mooi act op met magie wat gevryf word. Hartseer gesiggie. God het vir ons gesorg. Die meeste van ons het werk en kry ‘n inkomste. En daar is hospitale waarheen ons kan gaan as ons siek is, privaathospitale en die staatshospitaal hier naby vergelyk baie goed met die res van die staatshospitale in die land. En ten spyte van die groot droogte van die afgelope jare, was daar hierdie seisoen tog weer ‘n oes, en kon ons bly geniet van ons daaglikse voedsel. Ons koskaste is nooit dol leeg nie. Daar is altyd iets om vir iemand te gee. Die supermarkte staan nog steeds vol. Laat ons eerlik wees, ten spyte van die sorge wat ons oor die toekoms het, het ons genoeg op hierdie oomblik. En as daar dan vandag ‘n arme op ons deur klop, wat ook onder God se vleuels wil kom skuil … wat doen ons dan?

Maar nou sonder haar man en twee seuns. Hulle het in die vreemde land Moab gesterf. Rut se optrede eintlik abnormaal was. Wat Orpa gedoen het, was volgens die gewoonte van daardie tyd nie vreemd nie. Naamlik dat ‘n weduwee teruggekeer het na die familie waaruit sy afkomstig was. Naomi kon haar geen inkomste bied nie. Naomi het ook self teurggekeer na haar familiekring. Wanneer armoede toeslaan, wanneer daar geen broodwinner is nie, dan is mens op die familie aangewese. Dat Rut bewus daarvoor gekies het om saam met haar skoonma te gaan, is daarom des te meer bewonderenswaardig.
U volk is my volk en u God is my God. Dit is daarom ook logies dat Rut in Betlehem dadelik opgeval is. ‘n Vrou wat nie gebonde was aan haar man of familie nie, was in sekere sin voëlvry. Rut het ‘n groot kans gevat.

Normaal sou wees, as n vrou alleen te staan gekom het deur die afsterwe van haar man, dat sy die beskerming van haar familie weer gaan opsoek het. Maar Rut het dit nie gedoen nie. Sy het saam met haar skoonmoeder, wat ‘n ou en arm weduwee was, ‘n onsekere toekoms tegemoet gegaan. Ons moet ook nie al te positief oor die mense in Betlehem dink nie. Toe Rut daar aankom en begin are optel in die landerye, terwyl die oes aan die gang was, reken maar dat sy geteister is, in elk geval met woorde en skewe opmerkings. En as Boas, wat nie aan die grappe deelgeneem het nie, as hy haar nie enigsins in beskerming sou geneem het nie, weet ek nie wat Rut alles sou oorgekom het nie. Boas het sy knegte egter uitdruklik beveel om haar nie lastig te val nie. Mens kan hieruit aflei dat dit nie sommer net was dat Boas hierdie bevel gegee het nie, en dat as dit nie hiervoor was, Rut inderdaad lastig geval sou geword het deur teistering van verskillende aard. Maar gelukkig, Boas het haar in beskerming geneem. As iemand haar sou aanraak, sou hulle met hom te make kry. Die diensknegte moes besef, as hulle die baas se bevel minag en Rut teister, sou hy hulle wegstuur. No work No pay. Nogmaals, al was die mense van Betlehem en omstreke deel van God se volk, ons sou vandag sê: kerkmense, medemense maar sonder sonde was hulle allermins. Dit was die Rigtertyd. ‘n Tyd waarin baie in sonde geleef het. ‘n Tyd waarin elkeen gedoen het wat goed was in sy eie oë. U ken dalk die geskiedenis wat gebeur het in Betlehem, waaroor ons in Rigters 19 lees.

Verregaande afval, maar ook ‘n man soos Boas wat nie net na God se gebooie geluister het nie, maar dit ook in praktyk gebring het. Boas het die geloofsdaad van Rut bewonder en gerespekteer. Dat sy met haar skoonma saamgegaan het na ‘n vir haar onbekende en onveilige land. Ja dit was ‘n geloofsdaad! En Boas voel hom geroepe om vir haar op te kom. Dis nie dat hy haar ‘n guns gedoen het nie. Nee, iemand wat God se wette ernstig neem, besef dat Rut reg daarop gehad het. En Boas respekteer haar regte.

“Jou wingerd moet jy ook nie skoon afoes nie, en die trossies wat van jou wingerd val, nie versamel nie. Vir die arme en die vreemdeling moet jy dit laat oorbly. Ek is die HERE julle God. Julle mag nie steel nie, en julle mag nie lieg nie, en julle mag die een die ander nie bedrieg nie.” (LEV 19:10-11).

“JY mag die reg van vreemdeling en wees nie verdraai nie en die kleed van ’n weduwee nie as pand neem nie. Maar jy moet daaraan dink dat jy ’n slaaf was in Egipte en die HERE jou God jou daaruit verlos het; daarom beveel ek jou om hierdie saak te doen. As jy jou oes op jou land insamel en ’n gerf op die land vergeet, mag jy nie omdraai om dit te gaan haal nie; vir die vreemdeling, die wees en die weduwee moet dit wees, dat die HERE jou God jou kan seën in al die werk van jou hande. As jy jou olywe afslaan, moet jy nie agter jou in die takke rond soek nie; vir die vreemdeling, die wees en die weduwee moet dit wees. As jy jou wingerd oes, moet jy agter jou nie skoon afoes nie; vir die vreemdeling, die wees en die weduwee moet dit wees. En jy moet daaraan dink dat jy ’n slaaf was in Egipteland; daarom beveel ek jou om hierdie saak te doen. ” (DEUT 24:17-22).

Gee jou beste en kyk hoe God jou oes seen. As jy iets van berries af weet, sal jy weet blackberries, gooseberries en Rasberries dra nie in julie nie. Ekt nog n n week die jaar kon se ekt vandag geen vrug uit my tuin gehad nie. Selfs blyk in die manier hoe Boas vir Rut in beskerming neem, dat hy bo die letter van God se wet uitstyg. Hy verstaan ook die gees van die wet. So sien ons dat God, te midde van groot afval onder sy volk, weer nuwe perspektiewe skep. Ons weet dat hierdie hele geskiedenis staan in die lig van wat later sou kom. God het ‘n vrou uit ‘n heidense omgewing gaan haal om ‘n moeder te word in die geslagslyn na koning Dawid toe, ja self na die Messias, Jesus Christus, toe. Dit gee aan hierdie geskiedenis ekstra glans, ja ‘n ewige glans. Maar Boas en Rut was op daardie stadium nie hiervan bewus nie. Hulle het slegs geleef by die belofte dat God redding sou bewerk vir sy kinders in die toekoms. Hulle het geleef in gehoorsaamheid aan God se gebooie in die hede. God gevrees. Boas aan ‘n arm weerlose vrou beskerming verleen. Hoekom het Boas dit eintlik gedoen? Nêrens in die boek Rut staan daar iets wat ons aanleiding sou kon gee om te dink dat daar van verliefdheid sprake was nie.
Jy kry net die mense met teddybeer harte. Al voel jy hoe kan jy jou teddy vashou en so aan die slaap raak en more as nuwe mens opstaan.

Boas eerbied gehad het vir God se gebooie. God gee naamlik ook vir die arme ‘n reg op bestaan. En God gee aan die ryke die taak om dit waar te maak. En daarom kom Boas in aksie. Boas, ‘n ryk man, is vrygewig, en kom sy sosiale pligte na. Sien soms doen jy vandag iets uit liefde vir iemand, en almal dink eish gunsie vir n gunsie, wonder wat gaan aan tussen daai twee, hul net te close. Of wat is daai een se motiewe? ‘n arm weduwee merk dat haar medemens bereid is om rojaal haar te laat deel, sonder om van die hulp iets te probeer afknyp. Boer Boas gee sy knegte opdrag om selfs ekstra are op die grond te laat val. Hy gee haar ook toestemming om water te drink uit die kanne wat vir die dienaars reggesit is. Reken maar dat mens gou dors geraak het in die brandende son tydens die oestyd. So vervul Boas die taak wat God aan elkeen gee wat Hy met besit seën. Boas sien die arme raak. Die arme waarvan God sê dat hy reg het op brood. Nou staan hierdie geskiedenis in sekere sin ver van ons af. Al het ons baie sorge, het ons nie die sorg dat daar regtig gebrek aan brood in ons huise is nie. Eerder moet ons aandag daaraan skenk dat ons ons kinders opvoed dat hulle nie die brood wat hulle nie meer eet, of die korsies, in die asblik gooi nie. Bokse pizza beland in asblikke. Tog is daar wel mense in ons land, wat wel met ‘n honger maag moet gaan slaap. Reik ons blik ver genoeg dat ons hulle ook raaksien? Sien ons hulle ellende raak? Of kyk ons hulle heel mis. Verminder spoed dat Robot net moet oorslaan. Die diepste ellende van ons naaste, en in die verlengde daarvan ook hulle materiele ellende? God se Woord pleit nie daarvoor dat alle mense ewe ryk of arm moet wees nie. Verskil in welvaart is nie ‘n sonde nie. Maar God se Woord gee wel die opdrag aan die rykes om die armes hartelik te help. En as ons dit doen, belowe God dat Hy dit ook sal seën. Dink maar aan Boas. Wie armes hulle brood gun, vind onverwags lewensgeluk. ‘n Brandarm weduwee, boonop ‘n buitelander, het by Boas om hulp aangeklop. Boas het sy Bybelse plig gedoen. En God het dit geseën. Mens gee nie om deur ander gesien te word nie. Hy het onverwags in daardie persoon ‘n lewensmaat ontvang. Dit was nie die idee nie. Jy weet nie wat God vir jou in stoor het nie. Uit die besef dat dit wat ons het, van God is. Ons is rentmeesters.

Ons beheer maar net sy gawes. As Hy ons oor baie besit aangestel het, bring dit ‘n groot verantwoordelikheid met hom mee. God wil dat ons met ander oë begin kyk. Ons het dikwels ‘n goeie oog vir winskopies. Die beste prys-kwaliteitverhouding. Ons is bereid om ver te ry vir ‘n uitverkoping. Maar het ons ook oog vir ons naaste in nood?

“En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof.” (GAL 6:9-10).

Dis presies wat Boas gedoen het. Boas het vir Rut ‘n Losser geword. Daarin was hy ‘n voorafskaduwing van wat sy verre nakomeling, Christus, die Messias, vir ons sou doen. Ja Hy het ons Losser, ons Verlosser geword. En Hy wil dit wees vir almal wat in hulle diepste nood hulle tot Hom wend.

Watter houding het ons, as daar op ons ‘n beroep gedoen word? Het ons ‘n houding van: moenie te vinnig gee nie, wat as jy eenmaal gegee het, dan sal dit nie ophou nie. Het Boas ook so geredeneer? As ek hierdie weduwee nou help, wie weet, dalk staan daar volgende week ‘n dosyn weduwees op my land! Uiteraard wil God dat ons ons besit verantwoordelik beheer. God vra ons hart, dat ons bereid moet wees om te help. Dat ons mild gee uit ons oorvloed. Geld, maar ook aandag, hulp bed om te oornag vir hom wat ver reis en tyd, en voorbede. God het die milde gewer lief.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 111 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *