Gen 1 en 2

Goeie more eks weer terug. Ek is so bietjie besig om Jesus uit elke boek in die Ou Testament uit te haal.

Wat was Jesus se rol in die skeppingsverhaal? Gen1+2.

As jy so stil raak en na die natuur kyk, Wie het alles gemaak? Alles het volgens n Goddelike plan gebeur. God die Vader, Jesus en die Heilige Gees. “En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip.” (GÉNESIS 1:26). God het bevel gegee en die Woord gespreek. “IN die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.” (JOHANNES 1:1-3).

Jesus is Logos die Lewende Woord.

Jesus verskyn aan Adam en Eva. “En hulle het die stem van die HERE God gehoor terwyl Hy wandel in die tuin in die aandwindjie; en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die HERE God tussen die bome van die tuin.” (GÉNESIS 3:8). Dis nie die Vader of Heilige Gees nie, maar Jesus. Die Boodskapper. Die Woord,

Moederbelofte: “En Ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hý sal jou die kop vermorsel, en jý sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hý sal oor jou heers.” (GÉNESIS 3:15).

Jesus het vir Adam en Eva die 1ste belofte ivm Sy oorwinning oor die satan en sy magte gegee. Daarom word dit die moederbelofte genoem. Dit verwys direk na Jesus. Die satan is reeds oorwin. Die mensdom kan nie die satan oorwin alleen nie, want alle mense is onder die mag van sonde. Hy alleen is die verlosser en oorwinnaar. Daar is Niemand soos Hy nie.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 60 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *