EXODUS 14:19

Jesus se versyning aan Moses. Sien die hele storie van die Israeliete is vol wonderwerke.

“En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan;” (EXODUS 14:19).

Jy sit dalk vandag in n moeilike omstandighede en weet nie hoe om daar uit te kom nie. Jesus is jou antwoord. Sien Hy is gister vandag en vir ewig dieselfde.  Hy verander nie. Hy kan jou uilei na waar jy rus en oorvloed kan kry. Daai beloofde Land van jou. Jy gaan jou pad dalk 10jr of 60jr of 90jr stap, hang af hoe gehoorsaam jy is. Dis op die staduim 400jr nadat Jesus aan Jakob verskyn het, alles begin met n doringbos wat brand.

Het jy al gewonder wat so spesiaal was aan Moses? Sy verhouding met Jesus. Ook jy is vir Hom kosbaar en belangrik. En al sukkel jy om te praat. Hy het jou lief en Hyt n plan met jou lewe.

Jesus was altyd naby Sy volk. Soms in goed soos wolkkolom en vuurkolom. In drome visioen en in gedagtes. Jesus was die spreekbuis van God omdat God so Heilig is en die volg so sondig dat hulle sou sterf as hul God sou sien.

Die Boodskap het van die Ou Testament tot vervulling gekom. Pasga het na Sy dood heengewys en Nagmaal het gevolg in Nuwe Testament.

Boodskap van voorsiening: voedsel manna en kwartels. Hy is die ware brood waarin ons tot in ewigheid behoefte het.

Sjoe het jy al gedink 40jr het God voorsien van voedsel en water vir Israeliete, vroue, kinders, vee dit moes baie gewees het. Iemand het eendag uitgewerk 5000ton voedsel en met vandag se pryse R100 miljoen per dag.

“Toe twis die volk met Moses en sê: Gee julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord hulle: Wat twis julle met my? Waarom versoek julle die HERE? Maar die volk het daar gesmag na water, en die volk het teen Moses gemurmureer en gesê: Waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van dors te laat omkom? Toe het Moses die HERE aangeroep en gesê: Wat moet ek met hierdie volk doen? Dit skeel maar min of hulle stenig my. En die HERE het Moses geantwoord: Trek voor die volk uit, en neem van die oudstes van Israel met jou saam; en neem jou staf waarmee jy die Nyl geslaan het, in jou hand en gaan weg. Kyk, Ek sal daar voor jou by die rots op Horeb staan; dan moet jy die rots slaan, en daar sal water uit kom, dat die volk kan drink. En Moses het so gedoen voor die oë van die oudstes van Israel en die plek Massa en Mériba genoem vanweë die twis van die kinders van Israel en omdat hulle die HERE versoek het deur te sê: Is die HERE in ons midde of nie? ” (EXODUS 17:2-7).

“En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê: As iemand dors het, laat hom na My toe kom en drink!” (JOHANNES 7:37).

Die uitnodiging is nog daar vir jou vandag. Dan hoor die Israeliete Jesus se stem toe Hy die wet gee. Hy is die Woord van God die Spreker, die Engel, die Boodskapper.

“Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —” (JESAJA 9:5).

Die basuin weerklink. Hy praat hard. Jesus is so Heilig as jy in Sy teenwoordigheid was kan jy nie dieselfde wees nie. Moses se gesig het geblink. Mag jy geseen word in God se teenwoordigheid. Mag jy Sy vrede ervaar, die vrede wat alle verstand tebowe gaan.

Geseende dag en naweek ons gesels weer maandag.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 98 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *