Rigters

Rigters

Die boek is awesome, daar word van gewone mense geskryf wat helde word, mense wat iets bereik. Wat is die geheim? Jesus natuurlik. Net Hy kan iemand wat op die vloer le optel en helde maak. Hy het in Goddelike krag en heerlikheid drie keer aan die mense verskyn, en boodskappe van God die Vader af te bring. Dis waarom Hy die Boodskapper genoem word.

Sy verskyning by Bogim. “TOE trek die Engel van die HERE van Gilgal op na Bogim en sê: Ek het julle uit Egipte laat optrek en julle gebring in die land wat Ek julle vaders met ’n eed beloof het, en gesê: Ek sal my verbond met julle in ewigheid nie verbreek nie; maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie; hulle altare moet julle omgooi. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So sê Ek dan ook: Ek sal hulle nie voor julle uit verdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees, en hulle gode ’n strik vir julle. En terwyl die Engel van die HERE met hierdie woorde al die kinders van Israel toespreek, het die volk hulle stem verhef en geween; en hulle het dié plek Bogim genoem en daar aan die HERE geoffer. ” (RIGTERS 2:1-5).

Die tyd van die Rigters wat vir die Israeliete n baie moeilike tyd. In die tyd was Jesus egter self by Sy volk. Jesus bly altyd dieselfde. Op daai tyd van jou lewe waar dit regtig moeilik gaan…Jesus is naby jou. Die Israeliete was goed bekend met Jesus. Baie het nie in Hom geglo nie en in ongehoorsaamheid net aan bly gaan.

Sy verskyning aan Gideon. Jy kan asb Rigters 6:11-24 gaan lees. Die Israeliete het dikwels gesondig en van die Here afgedwaal. As straf hiervoor is hulle dan deur hulle vyande verdruk. Ons kan aanneem dat baie Israeliete in sulke tye verlang het dat die Engel van die Here weer moes verskyn en verlossing bring. Jesus is die Verlosser en Hy het toe werklik self opgetree.

Eendag was n onbekende man, Gideon besig om koring uit te slaan. Meer as 200jr het verloop sedert die Engel van die Here die vorige keer by Bogim verskyn het. Skielik het Hy aan Gideon verskyn. Skielik het Gideon net soon Moses die voorreg om Jesus van aangesig tot aangesig te sien. “Toe Gídeon bemerk dat dit die Engel van die HERE was, sê Gídeon: Ag, Here HERE! want ek het die Engel van die HERE gesien van aangesig tot aangesig!” (RIGTERS 6:22).

“En die Engel van die HERE het aan hom verskyn en vir hom gesê: Die HERE is met jou, dapper held!” (RIGTERS 6:12). Wow dit mos n voorreg gewees het as die Engel so se van jou. “Maar hy vra Hom: Ag, Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse, en ek self die geringste in my familie.” (RIGTERS 6:15). Maar dit maak nie saak nie! Alles hang van Jesus af, want Hy is self die Engel van die Here. Daarom kom Gideon met slegs 300manne baie volke verdryf.

Dan verskyn Hy aan Simson se ouers. Dit kan jy gaan lees Rigters 13:1-25. Dis al weer 130jr na Sy verskyning aan Gideon. Die Engel het aan die vrou wat nie kinders kon he nie, belowe dat sy n seun sou he. Die tweede keer aan Manoag. “En die Engel van die HERE sê vir hom: Waarom vra jy dan na my naam terwyl hy wonderbaar is?” (RIGTERS 13:18). “Want ’n Kind is vir ons gebore, ’n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors —” (JESAJA 9:5).

Jesus het ook Sy Gees oor Simson vaardig laat word. Nou weet jy wat die geheim in Simson se lewe was. God het die Istaeliete se behoeftes raakgesien. Hy het ook vir jou raakgesien en geweet dat jy van sondes verlos moes word. Hy het iemand gestuur om ook vir jou te red en te help: Onthou die Engel van die Here het self Mens geword.

Geseende dag

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 87 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *