18 Aug Ester

Joeye Hannekom

Joeye wat hierdie Dagstukkies vir ons stuur het die volgende versoek saamgestuur:

Ek gaan iets vra: Groot asb bid vir my ek voel nie goed nie. Groot asb. En baie Dankie. Joey. Geseende daggie
En geniet jou naweek

Die verhaal speel af in die tyd toe die Jode in ballingskap was. Die Naam van God kom nie direk in die boek nie, maar daar word melding gemaak van gebed. Die Jode gereeld gevas en gehuil (dis hul manier van gebed) dit het gebeur toe koning Ahasveros se bevel dat al die Jode uitgewis moes word.

” Toe is die skrywers van die koning geroep in die eerste maand, op die dertiende dag daarvan, en daar is geskrywe net soos Haman beveel het aan die landvoogde van die koning en aan die goewerneurs wat oor elke provinsie was, en aan die vorste van elke volk, aan elke provinsie volgens sy skrif en aan elke volk in sy taal; in die naam van koning Ahasvéros is dit geskrywe en verseël met die seëlring van die koning. En briewe is gestuur met die hardlopers na al die provinsies van die koning om al die Jode te verdelg, dood te maak en uit te roei, die seun sowel as die grysaard, die kindertjies en die vroue, op een dag, op die dertiende van die twaalfde maand, dit is die maand Adar, en om hulle besittings as buit te plunder ’n Afskrif van die bevelskrif moes as wet in elke provinsie uitgevaardig en openbaar gemaak word aan al die volke, om gereed te wees teen daardie dag. Die hardlopers het haastig op bevel van die koning uitgegaan, en die wet is in die vesting Susan uitgevaardig terwyl die koning en Haman sit en drink; maar die stad Susan was in verwarring. (ESTER 3:12-15).

Ester is geskryf in vastydperk van 3dae. Nadat die Jode van die sameswering teen hul bevry is, is die purimfees ingestel, waartydens hulle 2dae lank gevas en gehuil het. Ons sou se: Gebed met vas en smeking dalk. Was jy al so diep despreraat dat jy net trane op trane stort, om dae lank nie eers te eet maar net tyd met God spandeer? Jou vas kan vas op foon wees, vas van Tv kyk, alles los en net tyd met jou Skepper spandeer TOTDAT jy deurbraak kry. Na n vastydperk moet iets in jou lewe veranderd wees. Want in God se teenwoordigheid kan jy nie dieselfde wees nie. God is in BEHEER. Mense het dalk mag maar God is ALMAGTIG. Jou woorde dra mag en krag. Mense vas en hou op eet vir 3dae lank. Die Pen is inderdaad magtiger as die Swaard. Onthou dit vandag.

Ons lees van iemand wat na worsteling kruppel was, ander se Name is verander, iemand se gesig blink, Olie drip van sy baard af. Na n ontmoeting sal jy anders wees.

Hulle het tot die God van Israel gebid, tot Hom vir wie hulle uit Sy Woord en deur Sy Gees leer ken het. Dit was moontlik omdat Jesus, as die Boodskapper van God, Sy boodskappe en Sy Wet aan hulle gegee het. Hulle het dus tot die God gebid van wie Jesus hul vertel het. Dis awesome ne!

Vroue in raadgewende hoedanigheid: daar was verskillende geleenthede waarop vroue in die Ou Testament as raadgewers opgetree het. Abigajil was Nabal se mooi slim vrou. Syt Dawid oorreed om nie haar man dood te maak nie. Na die dood van Nabal het Dawid met haar getrou. Lees 1Sam 25: 1-42. N slim vrou uit Tekoa het Dawid oorreed om sy seun Absalom weer terug te laat kom na Jerusalem, (2Sam 14:1-24) Ester het hier vir Ahasveros oortuig om n tweede bevel uit te vaardig wat haar volk teen Haman se plan kon beskerm. As die heldin Ester nie ingespring het nie is die hele volk voor die voet uitgewis. Aan die een kant het sy sonder haar eie toedoen in n baie bevoorregte posisie beland. En aan die ander kant het sy nie gehuiwer om op te tree en alles in haar vermoe te doen om haar volk te red nie. Sy het haar skoonheid en vroulikheid gebruik om die koning na haar te laat luister. Sy was bereid om te waag en haar posisie as koningin op die spel te plaas om die lot van haar volk te verander. Sy het haar gesonde verstand gebruik om op die regte oomblik haar vyand te ontmasker. Syt alles waaroor sy as vrou beskik, in diens van God en haar volk gestel. Sy is n navolgenswaardige persoon wat vir elke gelowige die moed gee om te waag en te doen. Daar kan ek en jy iets van Ester na vore kom in ons lewe voor God en ons naaste.

Die boek Ester word ook God se uitredding van Sy volk beskryf. Die Jode in die diaspora (verstrooiing) was deel van die volk waaruit die Messias later gebore sou word. Een vir een boek pas inmekaar soos n groot legkaart. Die satan het n aanval geloods om die Joodse volk uit te wis. Maar ook hier hier God self ingegryp. Jesus het opgetree, want wat God doen, doen Hy altyd deur Sy Seun. En die Joodse volk is bevry. Hierdie aanslag teen die volk van God herinner ons ook aan ander insidente soos toe Saul vir Dawid (Jesus se voorvader) met n spies wou doodsteek, en toe Herodus al die Joodse babas (en ook vir Jesus) wou vermoor.

Jesus is Altyd gereed om jou ook te help. Dit is mos Hy was oor alles volke regeer en vir Sy Skepping sorg. Is jy soos Ester bereid en gereed om ter wille van Sy saak op te tree as Sy Naam oneerbiedig gebruik word en as godsdiens in julle huis moet terug kom? Ons lewe so gejaag gesinne eet nie meer saam aan tafel nie. Wat nog te praat van Dankie vir die Voedsel? Elkeen gryp en eet. Party voor tv ander in kamer terwyl op internet krap. Ma staan al en skottelgoed was, en pa kyk rugby sal later eet. Sy glasie nog te vol. Is dit hoe ons huise lyk? Is dit waarom ma sondag kerk toe gaan en sy later op preekstoel eindig?

Waar is huisgodsdiens? Saam Woord lees. Hoe lyk jou Orde in jou huis?

Geseende daggie

En geniet jou naweek

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 92 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *