24 Aug Prediker

Die prediker praat nie op ‘n mooi stigtelike manier nie. Nee, hy is brutaal eerlik, eerlik oor wat hy gedoen het en wat hy dink daaroor. Hy het sin gesoek in:

  •  Wysheid en kennis (1:16-18)
  •  Lag en plesier (2:1-2)
  •  Wyn (2:3)
  •  Opbou van groot ondernemings deur harde werk (2:4-6)
  •  Baie besittings (2:7-8)
  •  ‘n “goeie lewe” – sleg en goed kom op die einde tot dieselfde (8:10)

Tevergeefs kom 37 keer in die boek voor. Wonder jy waar jy die antwoord op die vraag na die sin van die lewe kan kry? En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek waarvan jy sal sê: Ek het daar geen behae in nie—(Ecc 12:1)

Wie is jou Skepper? God die Vader deur Sy Seun Jesus Christus. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. (Joh 1:1-3) God het jou gemaak omdat Hy n wonderlike plan het vir jou lewe. Hoe gaan jy hierdie plan ontdek en dus nie tevergeefs lewe nie? Die antwoord is: dink gedurig aan Jesus terwyl jy jonk is. Dan het jy die geheim ontdek. Die woorde van die wyse manne is soos prikkels; en soos spykers, diep ingeslaan, is die versamelde spreuke; hulle is deur die enige Herder gegee. (Ecc 12:11)

Hoe lei Jesus mense? Hy is die Goeie Herder: En hy het Josef geseën en gesê: Die God voor wie se aangesig my vaders Abraham en Isak gewandel het, die God wat my as Herder my lewe lank gelei het tot vandag toe, die Engel wat my uit elke teëspoed verlos het—mag Hy die seuns seën, en mag deur hulle my naam genoem word en die naam van my vaders Abraham en Isak, en mag hulle vermeerder in die land in menigte. (Gen 48:15-16)

‘n Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae. (Psa 23:1-6)

Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van ‘n ander kant af inklim, hy is ‘n dief en ‘n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is ‘n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem; en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal ‘n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel; maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape. Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader My lief, omdat Ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van my Vader ontvang. (Joh 10:1-18)

In die eindoordeel moet almal voor Jesus verskyn. Lees gerus Dan 7:9-14 en Matt 25:31-32.

Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. (Ecc 12:13) vrees God. Hy is die Skepper en die God van Israel. Hyt Homself openbaar deurdat Jesus as Sy Boodskapper deur die Ou Testament aan mense verskyn. Om God te vrees is om Hom lief te he, gehoorsaam te wees en Hom te vertrou. Weet jy al gaan alles baie moeilik, die lewe is n fees saam Jesus. Hy sal die deur oopmaak as versoekings aan my deur klop. Is dit nie maar juis omdat al hierdie goed maar weer dinge is wat ONS, EK, doen nie? Ek kan hoe slim wees, hoe hard werk, maar in een oomblik kan dit van my weggeneem word. In die sin herinner Prediker aan Jesus se gelykenis van die ryk dwaas (Luk 12:13-21). Die ryk man sê vir homself: Mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk: eet, drink en leef lekker.” God antwoord hom dan: En ek het gehaat al my arbeid wat ek onder die son met moeite verrig het, dat ek dit moet oorlaat aan ‘n mens wat ná my sal kom. En wie weet of hy ‘n wyse sal wees of ‘n dwaas? Tog sal hy heers oor al my arbeid wat ek met moeite verrig en met wysheid verwerf het onder die son. Ook dit is dan tevergeefs. (Ecc 2:18-19)

So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. (Ecc 3:12)

Dit is duidelik dat Salomo die boek die geskryf het.  Hy is die seun van Dawid wat koning was in Jerusalem (1:1, 12).  Die beskrywing van sy rykdom en baie vroue in 2:1-11 dui aan dat hy die outeur is.  Hoofstuk 12:9 beskryf die outeur as iemand wat groot wysheid gehad het en baie spreuke geskryf het.  Sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die Ooste en as al die wysheid van Egipte. Ja, hy was wyser as al die mense, as Etan, die Esrahiet, en Heman en Kalkol en Darda, die seuns van Mahol, sodat hy beroemd was onder al die nasies rondom. En hy het drie duisend spreuke uitgespreek, en sy liedere was duisend en vyf. En hy het oor die bome gespreek, van die seder op die Líbanon tot die hisop wat teen die muur uitspruit; ook het hy gespreek oor die vee en oor die voëls en oor die kruipende diere en oor die visse. En van al die volke het hulle gekom om na die wysheid van Salomo te luister, van al die konings van die aarde wat van sy wysheid gehoor het. (1Ki 4:30-34)

Jy word fiks en lyk goed om net weer gewig op te tel en oud te word. As jy in jou siekbed lê help al die jare se oefening niks. Net so met skoonmaak. Jy ruim die huis op, sny die gras, sorteer jou papierwerk uit, en was die skottelgoed.  As jy weer sien is die huis deurmekaar, die gras lank, die papiere ongeorganiseerd, en die wasbak weer vol. Pastoor het die hele week hard gewerk om n preek in 65 minute af te lewer.  Baie mense kan teen Maandagmiddag nie onthou wat Sondag gepreek is nie. Lees gerus Pred 2:1-11

En as jy anders dink sit die dood jou in skaakmat Dit is beter om te gaan na ‘n klaaghuis as om te gaan na ‘n huis van maaltyd; want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende kan dit ter harte neem. (Ecc 7:2)

Pred 2:13-16

Pred 3:19-21)

As jy hard werk word ryk, maar so what?  As jy ryk kosse eet is jy n hartaanval wat wag om te gebeur. Jy kry cholestrol. Privaat hospitale en goeie mediese fondse kan nie jou gesondheid teruggee nie. Jy kry n pil vir cholestrol, dit gee jou hoofpyn en dan moet jy nog n hoofpyn pil ook drink, die hoofpyn pil gee jou hartklopping. Nou moet jy n antidepresant ook drink wat jou niere beskadig. En so eindig jy op met n hand vol pille net omdat Kfc so geriefliker is as om n kosblik met peanutbutter toebroodjies is.  Om baie geld te hê help nie dat jy soeter slaap nie en bring nie vrede in jou huwelik nie.

  • Rykdom bring net meer sorge en buitendien verloor jy alles wanneer jy doodgaan (Pred 2:20-22, 4:6, 5:9-15, 6:2).
  • Daar is lui mense wat ryk word en harde werkers wat arm bly, onskuldige mense wat tronk toe gaan en moordenaars wat vrykom. Die span wat maklik moes wen verloor (Pred 8:14, 9:2-3, 11, 10:7).
  • Party goeie mense sterf jonk en wreed. Party dwase leef lank en sterf in hulle slaap (Pred 7:15).
  • Hoekom is die lewe so onregverdig?  Dít is wat Job en Asaf (Psalm 73) wou weet. Die antwoord is in Pred 1:13, 7:29

Salomo beskryf lewe in ‘n Genesis 3 wêreld; in ‘n gevalle skepping.

Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het (Rom 8:20)

Net soos Paulus beskryf Salomo lewe in ‘n gevalle skepping as nietigheid.  Prediker kyk reg na die lewe.  Salomo is nie pessimisties nie maar realisties.  As daar nie ‘n doel in die lewe is nie sal jy depressief word.  Daarom het ek my begewe om my hart aan wanhoop oor te gee vanweë al die arbeid wat ek met moeite verrig het onder die son. (Ecc 2:20)

Maar jy moenie die boek halfpad toemaak nie. As jy tot die einde lees is daar hoop. Daar kom ‘n einde waar God die goeie beloon en die slegte straf. Die hoofsaak van alles wat gehoor is, is: Vrees God en hou sy gebooie; want dit geld vir alle mense. (Ecc 12:13)

God het sy Seun gestuur om die krom wêreld weer reguit te maak. Is jy moeg as gevolg van ‘n doellose en rigtinglose lewe?  Jy sal nie vreugde vind in die dinge van hierdie wêreld nie.  Dit sal jou nie versadig nie.  Vind jou vreugde en vervulling in Jesus.  “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.” (Matteus 11:28).  In Hom kry lewe sin.  In Hom kan jy die regte waarde en plesier van kingklip, warm brood, en Coke ervaar.  “Dit is nie ‘n goed wat in die mens kleef dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie.  Ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God.  Want wie kan eet en wie kan geniet sonder Hom?” (Pred 2:24-25).  “So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om bly te wees en om goed te doen in die lewe.  En ook – dat elke mens eet en drink en die goeie geniet by al sy moeitevolle arbeid; dit is ‘n gawe van God.” (Pred 3:12-13).

As jy doelloos in die lewe rondswerf sal jy depressief word. Dalk sal dit jou dryf tot selfmoord. Leef doelgerig. Jou eie goedheid is nie aanvaarbaar vir God nie. Jesus het die wet volmaak onderhou en die straf vir wetsoortreders (jy en ek) gedra aan die kruis. Hy is begrawe en het op die derde dag weer OPGESTAAN uit die dood.  HY LEWE VIR EWIG EN SAL DIE EWIGE LEWE GEE VIR ALMAL WAT OP HOM VERTROU EN HULLE BEKEER VAN HULLE SONDE.  “Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” (Johannes 3:36).  Dís waaroor die lewe gaan:  OOR JESUS.  Sonder Hom is jou lewe doelloos – al het jy alles wat jou hart begeer.

Tot sover vir vandag. Geseende dag verder. Ons gesels more weer.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 113 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *