Klaagliedere

30 Aug Klaagliedere
Jeremia was baie hartseer oor Jerusalem. “Ajin. Daarom ween ek, my oog, my oog loop af in water, want ver van my is die trooster wat my verkwik; my kinders is verbyster, omdat die vyand die oorhand het.” (KLAAGLIEDERE 1:16).

Jerusalem is verwoes en na Babel weggevoer. Wat kan ons van Jesus sien in hierdie rol? Hy het deur Sy Gees in Jeremia gewoon. Daarom het Jeremia oor die stad se sondes en verwoesting gehuil-en ook oor die feit dat die tempel en die offers (wat Jesus se kruisdood verkondig het) verwoes is. Ook toe die enigste Toegang tot die Vader.

“Mem. Dit was oor die sondes van haar profete, die ongeregtighede van haar priesters wat daar binne-in die bloed van die regverdiges vergiet het. Noen. Blind het hulle deur die strate gewaggel, met bloed bevlek, sodat ’n mens hulle klere nie kon aanraak nie. Samek. Staan opsy, onrein! — het die mense hulle toegeroep. Staan opsy, staan opsy, moenie aanraak nie! As hulle vlug, ja waggel, is onder die heidene gesê: Hulle mag hier nie langer vertoef nie. ” (KLAAGLIEDERE 4:13-15).

Die Here, en dus ook Jesus, was die ware gelowiges en Enigste hoop. “Dit sal ek ter harte neem, daarom sal ek hoop: Get. dit is die goedertierenhede van die HERE dat ons nie omgekom het nie, want sy barmhartighede het geen einde nie; hulle is elke môre nuut; u trou is groot. Die HERE is my deel, sê my siel, daarom sal ek op Hom hoop. Tet. Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek. Dit is goed om in stilheid te hoop op die hulp van die HERE. Dit is goed vir ’n man dat hy die juk in sy jeug dra. Jod. Laat hom eensaam sit en swyg, as Hy hom dit opgelê het. Laat hy sy mond in die stof steek — miskien is daar hoop! Laat hy die wang gee vir die wat hom slaan, laat hy genoeg kry van smaad. Kaf. Want die Here sal nie vir ewig verstoot nie. Maar as Hy bedroef het, ontferm Hy Hom na die grootheid van sy goedertierenhede; ” (KLAAG 3:21-32).

Seshonderd jaar later het Jesus oor Jerusalem uitgeroep: “Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is, stenig, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak, soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke, en julle wou nie.” (LUKAS 13:34).

Jesus het Jerusalem en die land Palestina liefgehad. Hy wou graag he dat die mense Hom as Verlosser moes aanneem en heilig moes lewe. Dit is waarvoor Hy Hom ook in die OT tyd beywer het. Die Jode wou hulle egter nie bekeer nie.

Hoe reageer jy op Jesus se liefdevolle uitnodigings aan jou? Neeeeee nie net wanneer jy voor mense of in kerk is nie, maar daar in jou binne kamer, Waar jy naak en sonder maskers voor Hom staan? Is jy ook bedroef oor dinge wat Sy eer aanraak?

Bely jy jou sondes voor Hom-en aanvaar Sy vergifnis?

Ekt eendag gelees as n kar voor jou indraai en jy jou vererg bly dit 3dae in jou onderbewussyn. Het jy al ooit getry se. Here jammer dat ek so gou op my perdjie spring gee my asb rustigheid en vir hom wysheid om nie ander padgebruikers se lewens so in gevaar te stel nie?

Lees Jes 9:1,5,6 dit handel oor die Beloftes van Jesus se geboorte. Watter woorde in vers 1 dui aan dat die Israeliete in groot nood was? Wat is jou grootste nood?

Wanneer ons Klaagliedere deurwerk sien ons die volgende.
Sonde is die Bron van lyding.
Die Here bly in beheer. (Al voel dit nie altyd so nie.)
God se Woord bly waar. (Al wou hul nie na die profete luister nie, moet hulle nou erken dat die Woord van die Here Waar geword het).
Dis n boodskap van Hoop. Die Here is Lewende, Sprekende en Handelende Een. Hy doen wat nodig is. En al is dit soms in ons oe onregverdig, weet God wat Hy doen en doen Hy dit om ons te help.

“Wau. Want die ongeregtigheid van die dogter van my volk was groter as die sonde van Sodom wat soos in ’n oomblik omgekeer is, sonder dat iemand die hand daaraan geslaan het.” (KLAAG 4:6).

“Julle gee dus teen julself getuienis dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het.” (MATTHÉÜS 23:31).
“Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat! Want Ek sê vir julle: Julle sal My van nou af sekerlik nie sien nie totdat julle sal sê: Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here! ” (MATTHÉÜS 23:37-38).

Sonde, skuld en straf. Dit sal die beste wees om staf te gee.
Sondebelydenis: “Mem. Dit was oor die sondes van haar profete, die ongeregtighede van haar priesters wat daar binne-in die bloed van die regverdiges vergiet het.” (KLAAGLIEDERE 4:13).
Die res van vers word nou die straf. Weet dis maklik om vinger te wys en te oordeel. Maar was jy al daar? Het jy al jou ingedink in daai persoon se skoene? Ek dink aan my verlede en as so geleentheid opduik en ek weer n geleentheid het. Dink ek: ekt erken ekt sonde en doen verkeerd, ekt vergifnis gevra, Jesus het aan die Kruis vir My Gesterf! Wie is ek om weer te sondig en Hom weer te laat trane stort en Hom weer te laat bloed sweet en om Hom weer te kruisig? Dan is die keuse maklik Nee draai om en gaan dank Hom weer vir wat Hy vir jou gedoen en beteken het.

Tot sover Esegiel is more oppad moenie uitmis nie. Geseende dag vir jou.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 98 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *