Lev 11:44, 19:2, 20:26

Dis Dinsdag oggend, sien gister se email het nie reg deurgestuur nie. Ons soek Jesus in Levitikus. Het jy dalk n sonde waaroor jy net nie oorwinning kan kry nie? Wil jy skoon en rein wees? Wil jy graag seker wees jou saak met God is Reg? Dat is ons nou by n boek wat vir jou antwoorde gaan gee. Drie keer lees ons: Wees heilig want Ek is Heilig. (Lev 11:44, 19:2, 20:26) hieruit leer ons baie van God se karakter. God word as n verterende vuur genoem. (Deut 4:24: Heb 12:29) Daar is niemand soos Hy nie. Deut 6:4.

Die offers: Het jy al gewonder waarom offers in OT gebring moes word? Omdat sonde n ernstige saak was. Vandag het ons sonde gewoonte geword, en ons sondes is allerdaags. Ag almal doen dit. Kyk as jy op ho-erskool kom en jy het nog nie saam man gewees nie, spot en lag almal jou uit. Nie eers gepraat van n smoke break nie, ek meen hubbly bubbly is mos nie soos dagga nie. En n ligte verversing want 5% alkohol is darm niks soos sterk drank nie.

By offers is drie partye teenwoordig:die offerdier, die priester en die persoon wat offer bring. Jesus was al drie hiervan. “Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal.” (HEBREËRS 10:10).

Hy was ook die Priester, “TERWYL ons dan ’n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou.” (HEBREËRS 4:14).
Hy was ook die persoon wat die offer gebring het. “wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.” (TITUS 2:14).

“Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop; maar die HERE het die ongeregtigheid van ons almal op Hom laat neerkom.” (JESAJA 53:6).

“Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!” (JOHANNES 1:29).

“want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem.” (HEBREËRS 10:4).

“Want die siel van die vlees is in die bloed, en Ek het dit aan julle op die altaar gegee om vir julle siele versoening te doen; want die bloed bewerk versoening deur die siel.” (LEVÍTIKUS 17:11).

“want wat die siel van alle vlees aangaan, sy bloed is met sy siel verbind. Daarom het Ek aan die kinders van Israel gesê: Julle mag die bloed van enige vlees nie eet nie, want die siel van alle vlees is sy bloed; elkeen wat dit eet, moet uitgeroei word.” (LEVÍTIKUS 17:14).

“En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie.” (HEBREËRS 9:22).

Offerdiere se bloed kan nie sondes wegneem nie. (Heb 10:4). Jesus het die oorwinning oor sonde geskenk. Die lyding aan die kruis het al 5soorte offers ingesluit. Jesus se versoeningswerk is deur die bloed van diere op die altaar afgebeeld. Hy was die Lam van God en die perfekte offer, maar asb dit beteken nie jy moet aanhou sonde doen en dink jy kan maak soos jy wil nie.

Die Hoepriester: Jesus is ons Hoepriester. Van altyd af het Hy al Sy lewe geoffer vir ons sondes en het Hy al by die Vader vir ons ingetree.

Die groot versoendag: dit was die hoogtepunt van die jaar. Die Hoepriester het dan wierook in n groot bak geplaas en bloed van die Lam daar oor gegooi. Hiermee het hy dan in die Allerheiligste ingegaan om daar versoening vir hom en sy familie te doen. Die donker vertrek sonder vensters was aan die binnekant deur die verskyning van die Here se heerlikheid verlig. Sy heerlikheid het in n ligtende wolk op die versoendeksel verskyn. Wie dink jy het onsigbaar in hierdie ligtende wolk verskyn? Was dit nie dieselfde Jesus wat ook in die wolk en vuurkolom was nie?

Ons kan in die boek sien wat God van sonde dink. Dit is so n afgryslike mag dat dit die kruis van Jesus gekos het om dit eens en vir altyd te oorwin.

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 84 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *