Sept 13 Nahum

Sept 13 Nahum
Jesus is die Enigste verlosser en Regter. Jesus her vir Jona gestuur om aan die inwoners
van die stad Nineve bekering en redding te verkondig. Die Nineviete se bekering was
egter van korte duur. Sien baie mense kom tot n bang bv as n geliefde afsterf. Vergrys
pakkie sigarette en gooi al die bottels uit. En n paar dae gaan dit goed. Daai kop besluit
het nie n hartsbesluit ingesluit nie, so baie vinnig is hul weer terug waar hul was. Later
het Nahum God se finale oordeel oor hulle aangekondig. As gevolg van hulle
verwoestingswerk sou God as n wreker optree. God voer al Sy dade van genade en
oordeel slegs deur Jesus uit.

Eer jy Jesus as Een voor wie jy in die oordeel sal moet verskyn? Gaan jy Hom erken? Het
jy gesien wat doen mense wat 30-50jr saam is? Hul lyk soos mekaar, hul praat soos
mekaar, hul dink soos mekaar. Hul weet waarvan hul partner hou en nie hou. Sal jy Jesus
so goed ken?

Wat wil julle beraam teen die HERE? Hy maak daar ’n einde aan; die benoudheid sal
nie twee maal opkom nie. Want al is hulle saamgevleg soos dorings, en soos hulle drank
so deur en deur nat — hulle sal soos droë stoppels volkome verteer word.; (NAHUM
1:9-10). Toe trek hulle sy klere uit en werp ’n rooi mantel om Hom; en hulle vleg ’n
kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en ’n riet in sy regterhand; en hulle val op hul
knieë voor Hom en bespot Hom en sê: Wees gegroet, Koning van die Jode!
(MATTHÉÜS 27:28-29).Die oordeelsdag kom: Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en
’n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos
skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ’n brandende vuur; ’n stroom
van vuur het gevloei en voor Hom uit gegaan; duisend maal duisende het Hom gedien, en
tienduisend maal tienduisende het voor Hom gestaan; die gereg het gaan sit, en die boeke
is geopen. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing
gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die
verbranding deur vuur oorgegee is. Ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem,
en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op tyd en uur. Ek het gesien in die
naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ’n
mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor
Hom. En aan Hom is gegee heerskappy en eer en koningskap; en al die volke en nasies en
tale het Hom vereer; sy heerskappy is ’n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy
koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. (DANIËL 7:9-14).EN wanneer die Seun
van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy
op sy heerlike troon sit; en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van
mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei;" (MATTHÉÜS 25:31-
32).EN ek het ’n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die
aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie.

(OPENBARING 20:11).God beoefen genade en oordeel: Die HERE is lankmoedig, maar groot van krag; en nooit laat die HERE ongestraf bly nie. Sy wegis in warrelwind en in storm, en wolke is die stof van sy voete." (NAHUM 1:3).Die Juk word gebreek wat julle onderhou en bevry julle van hulle oorheersing."wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maarnooit ongestraf laat bly nie; wat die ongeregtigheid van die vaders besoek aan die kinders en aan die kindskinders, aan die derde en aan die vierde geslag.(EXODUS 34:7).

Eendrag maak Mag. Krag le in eenheid.
Daar sal die vuur jou verteer, die swaard jou uitroei, jou verslind net soos
voetgangersprinkane. Al vermenigvuldig jy soos voetgangers, al vermenigvuldig jy soos
treksprinkane; al het jy jou koopmans meer gemaak as die sterre aan die hemel — die
voetgangers vervel en vlieg weg! Jou wagters is soos treksprinkane, en jou amptenare is
soos swerms sprinkane wat op ’n koue dag op die heining sit — die son breek deur, en
hulle vlieg weg, en niemand weet waar hulle beland het nie. Jou herders sluimer, o
koning van Assur, jou edeles lê daar, jou volk is op die berge verstrooi, en niemand
versamel hulle nie. Daar is geen herstel vir jou verbreking nie; jou wond is ongeneeslik;
almal wat die tyding omtrent jou verneem, slaan hulle hande saam oor jou; want oor wie
het jou boosheid nie voortdurend heengegaan nie? " (NAHUM 3:15-19 ).Die boek plaas
die fokus op God.

Ons beleef iets van die grootheid en onbegryplikheid van God wanneer
ons hier lees. God ontvlam in toorn teen Sy vyande, maar is terselfdetyd ook lankmoedig.
Hy is die God wie se mag in die natuur gesien word. Op die oomlik dat ons sien is dit erg,
jou bang en hart klop en se die einde is in sig. Jy besluit nou is die tyd om my lewe reg te
maak. Ek moet nou verander. En volgende speel n soapie of love story en tjoef tjaf
vergeet jy van wat jy paar minute terug gesien het. Jy koel af drink n glasie wyn en gaan
voort met buite-huwelikse verhoudings. Sien ons luister nie as ons waarskuwings kry nie.
Dan sien ek videos van hoe mense vlug en die water alles skoon vee. Sjoe besef ons
werklik God se Seun is waarlik oppad. God het jou lief. Hy is altyd dieselfde. Gebed dra
krag en is jou sterkste wapen.Mag jy n geseende dag geniet ons gesels more verder.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 69 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *