Genesis 17:1 -2

“TOE Abram negen-en-negentig jaar oud was, het die HERE aan Abram verskyn en vir hom gesê: Ek is God, die Almagtige; wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En Ek wil my verbond sluit tussen My en jou, en jou buitengewoon vermeerder.” (GÉNESIS 17:1-2).

God het Abram reeds by sy roeping belowe dat hy n groot nasie sou word. Vir die Oosterling was dit die heel beste wat hom toegewens kon word, naamlik om ’n nageslag te he, Maar toe gebeur dit nie. Abram en Sarai bly kinderloos. Wat ’n teleurstelling! Toe kom God weer n keer en ons hoor hoe Hy in Genesis 15 by herhaling vir Abram n talryke nageslag belowe. En jou waarlik, Abram neem vir God op sy woord. En die Bybel se God het dit goedgevind dat Abram so geglo het.
Maar daar gebeur nogtans niks nie. Het God regtig vergeet?

Toe word Abram nege en negentig. Oud en oor die muur. Sarai is ook oud. Tyd is verby. En weer n keer kry Abram die belofte: jy sal n nageslag he. En hierdie keer is God meer spesifiek. Heel eerste moet Abram hoor dat God die Almagtige is. Dis iets wat n mens so maklik van God vergeet. Hy is tot alles in staat. Dis so maklik om dit aan ander te se, maar hoe dikwels praat ons hart en mond nie saam nie. Jy moet glo in jou hart en belei. Hy kan in die natuur en in mense se lewens ingryp. Moet nooit God se almag onderskat nie. En dan kry Abram n opdrag. In hierdie opdrag word die sukses van n gelowige se lewe vervat. Lewe naby God. Moenie koers verloor nie. Moenie ompaaie loop nie. Moenie die pad byster raak nie. Moenie God jou laaste opsie maak nie. Bly net naby God. Dag vir dag. Gee God kans om jou lewenskoers te rig. Wees opreg. En dit het hoofsaaklik te doen met jou verhouding met ander mense. Loop die reguit en eerlike pad met die mense wat jou pad kruis. En dan sal God self sorg vir die pad vorentoe. Lewe naby God en wees opreg. Al skop die lewe jou wind uit. Al stel mense se wandelwyse jou teleur. Al se mense wat. God bly in beheer en Hy weet watter planne Hy vir jou het. Bly net in Sy Wil.
Amen

 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 61 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *