HOOGLIED 2:15-17

Dink net iemand gee jou n spierwit self tuisgeweefde fyn suiwer SY Lap. Wow so rein en skoon, mooi en sag. As jy hom so teen jou wang hou gly hy sommer as en voel heerlik koel. Gaan jy die beet sap wat jy op die vloer gegooi het met die lap opvee? Hoekom se jy nee? Ons doen dit dan.

Is dit nie wat ons met die suiwer liefde maak wat God vir ons gee nie? Ons Mors alles op en maak van daai liefde maak n lelike seks daad. Seks met enige een wat jy sien, seks met dieselfde geslagte, seks met kinders, seks met onskuldige diere, seks op lelike geweldadige maniere. Verkragtig, molestering. As ons almal, ja elkeen van ons op God se manier en in Sy wil gelewe het, en liefde vir die huwelik uitgehou het:
 Sou vigs nie bestaan het nie.
 Sou vermenging in rassse nie gewees het nie.
 Sou weeskinders nie bestaan het nie,
 Sou daar nie verkragtings, molesterings en pornagrafie gewees het nie.
 Sou geliefdes nie met hartseer, gebroke harte gesit het nie.
 Sou ongewensde swangerskappe nie bestaan het nie,
 Sou aborsie klinieke nie bestaan het nie.
 Sou daar geen skuldgevoelens van kinder moord nie bestaan het nie.
 Sou kits(plesiertjies) seksuele aktiwiteite nie plaasgevind het en horde mense met gebroke harte gesit het nie.
 Sou homoseksuele verhoudings nie bestaan het nie.
 Sou owerspel nie bestaan het nie.
 Sou hordes huwelike nie uitmekaar geskeer gewees het nie.
 Sou mense nie videos gekyk en gemaak het, om God se liefde goedkoop te maak nie.
 Sou staatvroue nooit bestaan het nie.
Die lys kan baie lank word. So jy het die idee.
Ons het ons Eg geweefde Wit Sy lap bevlek, vloere daarmee geskrop. Liefde en die opdrag vermeerder het n vloek geword ipv n seen vir ons. Kan ons God blameer? Nee ons het verkeerde keuses gemaak.

Kom ons kyk wat se die Woord: hoe lyk die Liefde:
“Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verniel, want ons wingerde staan in die bloei. My beminde is myne, en ek is syne wat herder is onder die lelies. Totdat die aandwind waai en die skaduwees vlug, kom aan, my beminde, maak soos die gemsbok of soos die jong takbok op die berge van skeiding. ” (HOOGLIED 2:15-17).
“My susterbruid is ’n geslote tuin, ’n geslote bron, ’n verseëlde fontein. U spruite is ’n park van granate met kostelike vrugte, henna-blomme met nardus, nardus en saffraan, kalmoes en kaneel, met allerhande wierookstruike, mirre en alewee, met allerhande kostelike speserye. U is ’n fontein van die tuine, ’n put met lewende water wat van die Líbanon afvloei. Word wakker, noordewind, en kom, suidewind, deurwaai my tuin, laat sy balsemgeure uitvloei! Laat my beminde in sy tuin kom en van sy kostelike vrugte eet. ” (HOOGLIED 4:12-16).
“EK het in my tuin gekom, my susterbruid, ek het my mirre met my balsem gepluk, ek het geëet van my heuningkoek met my heuning, ek het gedrink my wyn met my melk; eet, vriende, drink en word dronk, bemindes.” (HOOGLIED 5:1).
“Ek is my beminde s’n, en sy begeerte is na my. Kom, my beminde, laat ons uitgaan in die veld, laat ons in die dorpe vernag. Laat ons vroeg na die wingerde gaan, laat ons sien of die wingerdstok uitloop, die druiwebloeisel oopgaan, die granate blom. Daar sal ek u my liefde gee. Die liefdesappels gee geur, en by ons deure is allerhande kostelike vrugte, vars en oud; o my beminde, dit het ek vir u weggebêre. ” (HOOGLIED 7:10-13).

Ekt eendag met n vrou gewerk wat my vertel het hoe sy Molestering sien. Dis soos om swart koffie te drink. Jy weet dis sleg vir jou, maar die smaak van soet en bitter is gemeng. Die seksuele molestering is sleg vir jou, maar jy raak so gewoond daaraan dat dit later nie meer verkeerd voel nie. Sy se jy voel so seer , maar tog spesiaal, want jy word “lief gehe”. So kan ek se van homoseksuele verhoudings, jy begin so in die leuen wereld van jou eie lewe dat dit reg voel. En so vernietig ons iets wat rein en skoon is.

DIE OORSAAK VERDWYN VINNIGER AS WAT DIE GEVOLGE BLY.
Soos n ruk wind wat alles vernietig en verdwyn en die skade is gedoen. En die volgende more skyn die son weer so getrou en onskuldig. Net so sit almal more saam aan tafel en niemand se niks oor wat deur die nag gebeur het nie. Ekt paar tekse opgeslaan en gaan nie alles kan uitskryf nie. Maar gaan maak n studie van die volgende. Vat jy nou jou Bybel en vra Abba Vader om skrifte te OPENBAAR.

Tekse om na te slaan om te kyk hoe wit jou SY lap nog is.
Ander gelowe:
• Mal 2:11-12
• 1 kor 7:1-16
Afvalligheid:
• Deut 7:1-26
Bruidsprys:
• Gen 31:4-21
• Hos 2:18-19
Deelname aan prostituse onaanvaarbaar:
• 1 Kor 6:9-20
Effek op godsdiens
• Mal 2:11-12
Egskeiding:
• Deut 24:1-4,
• Mal 2:15-16
• Mark 10:1-12
Egbreek:
• Hos 2:1-22
• Eks 20:14
• Num 5:11-31
• Matt 5:27-30
Fisiese genot:
• Hoogl 7:6-9
Gebroke en probleem:
• 2 Sam 3:12-16
• 2 Sam 6:20-23
Geheel onthouding beoordeel en Selfbeheersing is nodig:
• 1 Kor 7:1-40
Gelowige se plig om op te tree teenoor seksuele wanpraktyke:
• 1 Kor 5:1-13
Gedragsriglyne vir die man en vrou:
• Ef 5:21-33
• Kol 3:18-4:1
• 1 Pet 3:1-7
Het n tyd en plek:
• Hoogl 2:15-17
• Hoogl 7:10-13
Homoseksueliteit
• Deut 22:5
• Gen 19:1-9
• 2 Sam 1:25-27
• Rom 1:26-28
• 1Kor 6:9-20
Huwelik leer ons van God se verhouding met ons.
• Gen 2:23
• Jer 2:1-5
• Eseg 16:3-14
• Hos 1-3
• Efes 5:21-33
• Hos 2:18-19
Huwelik:
• Deut 7:1-26

Inisiatief deur man Of vrou
• Hoogl 1:2-7,
• Hoogl 2:6-13.
Insiatief deur getroude man met sy vrou:
• Hoogl 1:2-7
• Hoogl 2: 8-14
Is begin nie toestemming nie:
• Hoogl 6;11-12
Jy moet jou van seksuele sondes weerhou:
• 1 Tess 4:3-8
Liefde verplig jou tot vergifnis:
• Matt 18: 21-35
Man en vrou vernote:
• Gen 2:21-25
Maatstaf vir keuse van huweliksmaat:
• Rom 1:29-32
Meer as een geliefde:
• Gen 29:31
• Gen 30:24
• 1 Sam 25:39-44
• 2 Sam 5:13-16
Misverstand bring pyn:
• Hoogl 6:4-7
• Hoogl 8:1-4
• Hoogl 3:1-5
• Hoogl 6:4-7
Nie vuil of sondig:
• Lev 15:1-33
Ontrou aan God:
• Jer 5:7-9
Paulus se hoe waardering vir die ongetroue staat:
• 1 kor 7:1-40
Verander beminde in die mooiste persoon.
• Hoogl 5:9-16
Verbode verhoudings:
• Lev 18:1-30
• Lev 20:1-27
Verkragting is teken van korrupte samelewing:
• Rig 19:22-30
Verleiding:
• Gen 39:7-18
Verwondering aan mekaar:
• Hoogl 1:8 tot 2:1
• Hoogl 4:1-7
• Hoogl 5: 9-16
• Hoogl 7: 1-5
Voorhuwelik:
• Deut 22:13-30
Verhouding moet vertroetel word:
• Hoogl 2:15-17
Wellus:
• 2 Sam 13:12-17

Egbreek kom dan egter dat dit n oortreding teen die besit van die man. Dis nie net n oortreding teenoor eggenoot of eggenote nie, maar ook teenoor God.

“Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is; hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God?” (GÉNESIS 39:9).
“Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is: Jy mag nie egbreek nie. Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ’n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het. As jou regteroog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. En as jou regterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele liggaam in die hel gewerp word nie. ” (MATTHÉÜS 5:27-30).
Liefde is soos n rivier. Dit bring lewe en alles is groen, maar wanneer die water buite daai wal beweeg, bring dit verwoesting. In die huwelik is alles mooi, maar beweeg oor daai wal as jy probleme wil he. Wanneer jy oor jou wal beweeg voel dit na passie en wow, maar net om agter te kom dat pyn, skaam skuldgevoelens en spyt, alles verongeluk. Die walle hou liefde, vertroue, respek, vriendskap, verbintenis bymekaar. Nuwe uitdagings. Ek dink te veel mense sit met die onvergeetlike sonde. Dis toe jy oor wal beweeg het, of dalk voorhuwelikse seksuele verhouding. Jy wil dit net nie voor God belei nie, jys te skaam. Sien HY weet van alles. Jy alleen kan regmaak. Jy alleen kan vergifnis vra en soul ties breek. Sien doen jy dit word jy vergewe en kan jy aan beweeg en van jou gisters vergeet.

Goeie nuus: Ek kan nie jou verlede uitvee en jou vrees en pyn wegvat nie, maar een ding kan ek vir jou se. God maak nie seer en vuil nie:
• God is nie manipuleerbaar nie Rig 11:30-31 1Sam 4:1-11 Jer 26:6
• Hy genees, Mark 2:1-12 Mark 9:14-29
• Hy herstel, Hos 14:5-9
• Hy het deernis Rig 16:21-22 Eseg 34:15-16
• Hy maak weer heel, 1Tim 5:23
• Hy vergewe, Ps 51:8-17 Jes 43:25 Joel 3:17-21 Miga 7:18-26 Sag 3:7-10
• Hy versoen, File 1:17-22 1 Kron 23:1-24:19
• Hy was skoon,
• Sy liefde en trou het geen einde nie Ps 117:1-2 Ps 136:1-26
• Versorg ons, Hos 11:3-5
• Hy seen, Deut 11:26-32
• God sal antwoord, Ps 31:1-25 Ps 55:1-24
Mag u die naslaan werk baie geniet en weet : God weet alles, selfs nog voor jy dit dink. Soek jy seen van God? Hy het jou waarlik lief hou vas aan Hom Hyt jou uniek geskape. Jy hoort aan Hom. Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 144 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *