I THESSALONICENSE 5:16-19

Geluk wat jy met ander deel. Ons lees vanmore saam:
“Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Blus die Gees nie uit nie.” (I THESSALONICENSE 5:16-19).. Sjoe is dit moontlik om altyd bly te wees? Sien die lewe is n reis. Geniet dit. Die woorde van n treffende advertensie is woorde waaraan jy jouself elke dag kan herinner. Begin elke dag met die spesiale gedagte dat God in en deur alles by jou is. Dink aan die Grootheid van Sy Skepping, al die wonderlike gawes wat jy van Hom ontvang, ook die klein dingetjies. Geniet die vreugde wat jou sintuie vir jou bring! Wees dankie wanneer jy bid. Sien weer die oorvloed waarmee God jou dag mooi gemaak het raak.

“Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onse Here Jesus Christus by sy wederkoms? Want julle is ons eer en blydskap.” (I THESSALONICENSE 2:19-20).
As ek veilig toegevou is in die liefde van God, vra ek nie meer: watter geluk hou die lewe vir my in nie, maar eerder hoe kan ek God en ander gelukkig maak. As ek in nederigheid iets vir God en my naaste doen, net daai ekstra myl loop, druk ek nog n blom wat lekker ruik in my geluksruiker. Daarom beteken geluk dat ons die lewe wat God aan ons present gee, in hoop, geloof en liefde aangryp. God wil ons nie eintlik nie help om van ons sorge weg te kom nie, maar eerder help om daarmee reg te kom.

“So het ek dan ingesien dat daar niks beters onder hulle is nie as om bly te wees en om goed te doen in die lewe.” (PREDIKER 3:12).
“Want jou Maker is jou Man; HERE van die leërskare is sy Naam; en die Heilige van Israel is jou Verlosser. Hy sal die God van die hele aarde genoem word.” (JESAJA 54:5).
“U kom hom tegemoet wat met vreugde geregtigheid beoefen, hulle wat aan U dink op u weë. Kyk, Ú was toornig, en ons het gesondig; in dié toestand was ons baie lank, en — sal ons verlos word?” (JESAJA 64:5).
“Ja, broeder, mag ek tog van jou voordeel trek in die Here! Verkwik my hart in die Here. In vertroue op jou gehoorsaamheid het ek aan jou geskrywe, omdat ek weet dat jy nog meer sal doen as wat ek sê.” (FILÉMON 1:20-21).

“Daar is een wat ruim uitdeel en nog meer kry, en een wat terughou meer as wat reg is, maar tot sy gebrek. Die siel wat seën, word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf. Hy wat koring terughou, hom vloek die mense; maar seëning kom op die hoof van hom wat koring verkoop.” (SPREUKE 11:24-26).
“As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos Ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het Ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Dít is my gebod, dat julle mekaar moet liefhê net soo vriende gee. Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel. Ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy heer doen nie. Maar Ek het julle vriende genoem, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee. Dit gebied Ek julle, dat julle mekaar moet liefhê. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. ” (JOHANNES 15:10-19) lees asb hele gedeelte.

Wanneer jou storms te veel raak, en dit voel jy brand vas en dinge werk nie uit nie. Dan verlang ons na verlede. En dat begin ons voel dat sekere dinge moet gebeur voor jy gelukkig sal wees. Geluk le veel eerder daarin om elke oomblik saam met God te geniet. Ons kan begin om Hom beter te leer ken. Dan Sy hart klop te hoor. Ons kan Hom 1ste stel in ons lewens. Hy het ons waarlik lief. Sy Woord se: Jy is Myne.
Amen.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 76 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *