JAKOBUS 3:13-18

“WIE is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.” (JAKOBUS 3:13-18).

Ekt so die toets van wysheid vandag gedop. Ek werk nagskof en die honde blaf en is besig. Buurman het n klein spca daar en honde tjank om uit te kom. Ek het min geslaap, klim in my motor met my lee 10liter water bottels. Ek gaan koop water. Reg voor die winkel 2parkerings. Ek sit flikker aan en woeps Draai n Sapd voertuig verby my, trek reg voor my in, in die middel van 2parkerings. 3 manne klim uit met elk n klein water bottel. Ek moet 2rye verder gaan stop, loop n trollie gaan haal, my 8 10liter water bottels in vat. Toe ek daarin stap kyk hul my uit asof ek van mars af kom. Dadelik sonder om te groet wou ek weet waar het hul lisensie gekoop, omdat hul nie padmaniere het nie. En boonop nie Eers ordentlik kan parkeer nie. Ai als was so onnodig en ekt duidelik heel verkeerde wysheid geopenbaar. Ons is almal mense en almal maak soms foute. Ekt die geval heel verkeerd benader. Net my eie bloeddruk opgejaag, omdat ek eiewys wou wees.

Om as groep mense saam te kuier of te bly is n risiko. Jy kan seer kry. Jy gaan dikwels seerkry. Mense is Almal ja ek en jy ook met die sonde virus besmet. Dan breek daar n siekte uit en dit het n gedragspatroon. Jakobus waarsku ons teen jaloesie, Selfsug, naywer, gaga gesindhede, wanorde en gemene dade. Hoe staan jou sake in dwaasheid of wysheid? Wysheid is nie hoe goed jy die Skrifte ken nie. Wysheid moet prakties bewys word deur n goeie leefstyl, gekenmerk aan Nederigheid, vredeliewendheid, inskiklikheid bedagsaamheid, deernis, geen diskriminasie, en opregtheid.

Waar kry ek wysheid? Moet ek boeke lees of gaan verder leer? “En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel, is soos ’n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.” (JAKOBUS 1:5-6).

Ons het God se leiding daagliks nodig. As jy op jou eie insigte en kragte moet staatmaak, sal beproewings jou gewis onderkry. Ons as mens het God se wysheid en kennis nodig. So dis n gebed saak. En ek moet God vra vir hulp.

“Dit alles het ek met wysheid op die proef gestel; ek het gesê: Ek wil wys word, maar dit het ver van my gebly. Wat bestaan, is ver en baie diep; wie kan dit begryp? Ek het my daartoe gewend en my hart gerig om te weet en na te speur, en wysheid en ’n slotsom te soek, en om so die goddeloosheid as dwaasheid en die dwaasheid as onverstandigheid te leer ken. ” (PREDIKER 7:23-25).

“DIE wysheid dan — waar kom dit vandaan? En waar is die plek van die verstand? Ja, dit is verborge vir die oë van alles wat leef, en weggesteek vir die voëls van die hemel. Die plek van vertering en die dood sê: Met ons ore het ons die gerug daarvan gehoor. God weet die weg daarheen, en Hy ken die woonplek daarvan. Want Hý sien tot by die eindes van die aarde; alles wat onder die hemel is, aanskou Hy. Toe Hy vir die wind die gewig bepaal en die waters met die maat afgemeet het, toe Hy vir die reën ’n wet gestel het en ’n weg vir die onweerstraal, toe het Hy die wysheid gesien en dit verkondig; Hy het dit opgestel en dit ook deurvors. Maar aan die mens het Hy gesê: Kyk, die vrees van die HERE is wysheid; en om van die kwaad af te wyk, is verstand. ” (JOB 28:20-28).

En dan wil ek afsluit deur in die Woord die verskil te wys tussen God en wereldse wysheid. “Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ’n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie — want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie maar soos geskrywe is: Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in ’n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus. ” (I KORINTHIËRS 2:6-16).

Mense plaas hul wysheid op prestasie. Wat hul bereik. Sertifikate en diplomas is hul wysheid. En as n brand uitbreek, is alles tog tot niet. Waar is die wereldse wysheid dan? Papierwerk en hartwerk is groot verskil. Ek kan presteer die werk doen, maar geen praktiese kennis he nie. Dan beteken die papier niks. Wysheid en kennis van God openbaar die Ewige Lewe. Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 113 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *