JOHANNES 14:1-9

N jong meisie wou bitter graag nader aan God kom. Elke dag bid sy: Here ek wil nader aan U kom, ek wil U hartklop voel. Een nag droom sy hoe sy teen n steil krans probeer uitklim om by God uit te kom. Sy het so gesukkel en oor en oor gegly en dan weer probeer, maar sy kon net niks vorder nie. Uiteindelik was sy so moeg en moedeloos dat sy besluit om op te hou. Toe sien sy n trampolien onder aan die voet van die krans. Syt laat los en op die trampolien beland en opgeskiet tot bo op die krans, tot by God! Hoe kan ons by God uitkom? Gebruik God se trampolien Jesus. Jou eie pogings gaan nie werk nie.

Wat is die krans wat sy uitgeklim het? Dis deur te probeer om reg en godsdienstig te lewe nie. Jesus het ons kom Vry maak van die leuen dat ons dit self kan regkry. EK het mos Niemand se hulp nodig nie.

“LAAT julle hart nie ontsteld word nie; glo in God, glo ook in My. In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is. En waar Ek heengaan, weet julle en die weg ken julle. Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien. Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? ” (JOHANNES 14:1-9).

Almal probeer verduidelik hoe n mens by God kan kom.
Boeddisme het 8stappe
Islam het 5 pilare
Hindoes het karma
Die Jode het die Wet
Ek en jy het Jesus

Hou aan op God vertrou. Ons kan gereed maak om Hom te ontmoet.
Wat maak ons as kinders van die Here anderste?

Die mens hoef nie na God te soek nie. God soek die mens. Gebruik God se trampolien Jesus. As ons glo in Jesus hoef ons nie meer ontsteld of bang vir die dood te wees nie. Ons kan God ken soos Hy regtig is. Jesus is die antwoord, die Weg die Waarheid en die Lewe. Hy is self God.

Het jy al gedink hoe jy God kan probeer beindruk met jou morele waardes en godsdienstigheid?

Watter goeie dinge probeer jy doen om God te bereik?

Het jy al God se Trampolien gebruik?

Ek wil sommer net op daai Trampolien spring en hoog opvlieg tot op Sy skoot.

Godsdiens, sertifikate, goeie werke kan jou nie red nie. “Want ek getuig van hulle dat hulle ’n ywer vir God het, maar sonder kennis. Want omdat hulle die geregtigheid van God nie ken nie en hulle eie geregtigheid probeer oprig, het hulle hul aan die geregtigheid van God nie onderwerp nie. Want Christus is die einde van die wet tot geregtigheid vir elkeen wat glo. Want Moses beskrywe die geregtigheid wat uit die wet is: Die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. ” (ROMEINE 10:2-4).

Die Woord gee uitsluitsel oor die plek wat prestasies in jou lewe behoort in te neem. In ons prestasie is jou lewe behoort in te neem. In ons prestasiegerigte samelewing is duidelikheid oor hierdie saak baie belangrik. Veral as jy sien dat die Jode deur die verkeerde houding teenoor hulle eie prestasies is wat saak maak. God se slaagsyfer is 100% Al het jy, soos die Jode, baie ywer vir God kan jy weens die sonde steeds nie aan God se slaagsyfer voldoen nie. Christus kon en het egter we’ll aan God slaagsyfer voldoen. Hy het die Wil van Sy Vader Volmaak gehoorsaam. Deur in Christus te glo word sy prestasies op jou rapport geskrywe. Soos die uitslae bekend gemaak word. Slegs deur Jesus kan ons tot by God kom.

Mag jy nader al nader vandag aan Hom beweeg. Geseende dag.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 119 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *