Psalm 119

Psalm 119
“Ek kleef u getuienisse aan; o HERE, maak my nie beskaamd nie! Ek sal op die weg van u gebooie wandel, want U verruim my hart. HERE, leer my die weg van u insettinge, sodat ek dit tot die einde toe kan bewaar. Gee my verstand, dat ek u wet kan bewaar, ja, dit kan onderhou van ganser harte. Laat my wandel op die pad van u gebooie, want daarin het ek ’n behae. Neig my hart tot u getuienisse en nie tot winsbejag nie. Wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie; maak my lewend in u weë. Vervul aan u kneg u belofte wat pas by u vrees. Wend my smaadheid af wat ek vrees, want u verordeninge is goed. Gewis, ek het ’n begeerte tot u bevele; maak my lewend deur u geregtigheid.” (PSALMS 119:31-40).

Wie van julle hou nie daarvan as iemand vir julle voorsê wat om te doen nie? Baie mense hou nie daarvan nie. My honde hou ook nie daarvan nie.

Mense hou soms ook nie daarvan dat die Here vir hulle sê wat hulle moet doen nie. Dink maar aan Adam en Eva. Ek weet ek moet op sommige plekke stadig ry, wat ek nie altyd doen nie. Dan word ek beboet. Is die padtekens daar om ons te beskerm of sommer net om die lewe moeilik te maak? Natuurlik is dit daar om ons te beskerm. Net so is God se reëls ook nie daar om die lewe moeilik te maak nie, maar om ons te beskerm. God se reëls is daar om vir ons ‘n beter lewe te verseker. Ekt baie resepte boeke. Min van die resepte word geregte wat op die tafel verskyn! Dis baie jammer ne! ‘n Resep moet getrou gevolg word as jy ‘n suksesvolle gereg wil voorberei. Net so is ons vanoggend in Ps 119 by ‘n resep vir ‘n goeie lewe. God se voorskrifte is soos die strepe op ‘n teerpad wat vir ons ‘n goeie en veilige reis verseker. In die dag waarin ons leef is wette en reëls nie meer gewild nie. Ons wil ons nie laat voorskryf nie.

Geestelike groei kan jy nie uit jou eie krag doen nie. God moet jou daarmee help. Hy moet jou voorse jou help om nuwe krag te kry en te groei. Sien verskeie mense sien dinge verskillend en dan las hul iets by en by. Later is dit nie meer eg nie. As die Here jouself leer, sal jy vohard in jou toewyding tot die einde. Hy sal jou met insig oor Sy Woord seen. Soveel kere sien ek hoe mense vasklou aan besittings, en hulle hou so vas, dat hul vergeet dat dit hul geestelik kan terug hou. Bid tot God en vra Hy moet verhoed dat jy materialisties word. Soms is dit ook kinders, kleinkinders en dit bind jou met kettings vas soos n sirkus olifant.

Al gesien hoe magtig n olifant is wanneer hy op n kar afstorm en sommer kar omgooi. Daai selfde olifant sit, staan dans en doen toertjies in die sirkus. Ekt n labrador (Bula) gehad, waarmee ek gereeld gaan stap het. Later kon ek nie meer gaan stap nie. Wanneer ek daai hek oopmaak het Bula die straat af gehol. My roep, sambok, kar se toeter niks het gehelp nie. Toe leer ek hom voor ek hek Oop maak moet hy by muur kom sit. Ek haak dan sy band op muur en so sit hy geduldig vir my en wag. Daar was kere wat ek hom nie mooi ingehaak het nie, maar hyt geleer as daai band om se nek is sit hy stil. Net soos die olifant kon hy losruk of nie hek toe kom nie, maar hyt geleer. Die choke chain hang om sy nek. En maak ek hom vas kry hy seer as hy rondspring. So sit stil, word gevryf, gehug, gekam, hy kry n snack, en dit is beter as seerkry. Hyt baie krag maar is magteloos, Voel jy soms magteloos?
Jyt die krag in Jesus Naam om bande te breek, maar doen niks.

“DAARNA weer het ek gesien al die verdrukkinge wat onder die son plaasvind, en kyk, daar was trane van verdruktes, en vir hulle was daar geen trooster nie; en aan die kant van hulle verdrukkers was mag, maar daar was vir hulle geen trooster nie. Daarom het ek die dooies wat lankal gesterf het, gelukkig geprys bo die lewendes wat nog lewe, en gelukkig bo hulle altwee hom wat nog nie gewees het en die verkeerde werk wat onder die son plaasvind, nie gesien het nie. Verder het ek gesien dat al die moeitevolle arbeid en al die bekwaamheid by die werk naywer is van die een teenoor die ander. Ook dit is tevergeefs en ’n gejaag na wind. Die dwaas vou sy hande en eet sy eie vlees op. Een handvol rus is beter as altwee vuiste vol moeite en gejaag na wind. En weer het ek ’n vergeefse moeite gesien onder die son: Daar is een allenig sonder ’n tweede, ook het hy geen seun of broer nie; tog is daar geen einde aan al sy moeitevolle arbeid nie, sy oë kry ook nie genoeg van rykdom nie. Vir wie tog vermoei ek my en laat my siel gebrek ly aan die goeie? Ook dit is tevergeefs en ’n verkeerde saak. ” (PREDIKER 4:1-8).

Die verdrukking word hier beskryf. Sien mense werk hard en als vir sukses. Alles met die doel om te bewys dat hulle beter is as ander. Mense word afgunstig op mekaar. As buurman n 3x3m afdak opsit bou ek n 12x12m net om beter te wees. En my golf lyk verdwaal alleen onder die groot afdak. Dis sinloos, n gejaag na wind. Dan kry jy die lui mense. Hul is dwase wat geen moed het om enige iets te doen nie. Dan kry jy die mens wat in die gejaag vasgevang word. Hy kan nie ontsnap nie. Moeg en uitgebrand soos my hond Bula wat vasgemaak was. Hy try Aan die begin alles, maar gee later moed op om te baklei. Ander mense het geen moeite van bestaan nie. Lewe asof hy geen erfgenaam het nie. Alles is op jouself gerig. Kan nie verby n spieel loop, sonder om vas te haak nie. Dit is ook sinloos. N slegte ding. Ons moet fokus op hoe God ons wil he, en onsself in Sy raadsplan te bly. Om in Sy Wil te bly. Hom altyd 1ste te stel. Die ware lewe is om God te gehoorsaam. Ware vreugde is net by God te vind en nie in rykdom nie. Baie kere hoor jy jongmense wat se: as my pa sterf, gaan ek baie geld he. Gaan jy dit kan bestuur soos pa dit gedoen het? N maand of twee later is als tot stof en vergete. In God se krag bly ons.

Dis jou plig om geestelik te groei- 1Pet 2:1-3
Groei saam medegelowiges- 1Pet 2:4-10
Vorder tot n openlike Christelike lewe- 1Pet 1:6-7
Groei in geloof- 2Pet 1:5-7
Groei in Deugsaamheid
Groei in kennis
Groei in Selfbeheersing
Groei in volharding
Groei in Godsvrug
Groei in liefde vir alle mense
Geseende dag vir jou

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 80 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *