PSALMS 102:16-18

Het jy diep in jou gevoel wat jy nie kan beskryf nie. Jy voel vaal hartseer en leeg. Alles rondom jou lyk saai en trietsig soos koue nat reen, modder plasse oral. Jy wil net slaap om die gevoel te laat oorgaan. Ander kere werk musiek. (1 Sam 16:16-23). Soms kan jy nie ophou peusel om beter te voel nie. Niks vul die lee kol. Party mense try alkohol en ander pop n pil. Jou Gees, Siel en Liggaam voel vervreemd van mekaar. Dalk oormoeg of ontsteld, terleurgesteld. As jy jouself kry loop die trane net, jy voel leeg gehuil.

“Dan sal die heidene die Naam van die HERE vrees en al die konings van die aarde u heerlikheid; omdat die HERE Sion opgebou het, in sy heerlikheid verskyn het, Hom gewend het tot die gebed van wie ontbloot is, en hulle gebed nie verag het nie.” (PSALMS 102:16-18).

“By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg, by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd. Want U verlos die verdrukte volk; maar U verneder die oë wat hoog is. Want U laat my lamp skyn; die HERE my God laat my duisternis opklaar.” (PSALMS 18:26-29).

“Die HERE julle God wat voor jul uit trek, Hy sal vir julle stry net soos Hy voor julle oë met julle in Egipte gedoen het. en in die woestyn, waar jy gesien het hoe die HERE jou God jou gedra het soos ’n man sy seun dra, op die hele pad wat julle getrek het, totdat julle tot by hierdie plek gekom het. Maar ondanks hierdie woord het julle nie geglo in die HERE julle God nie,  ” (DEUTERONÓMIUM 1:30).

Dis genesend: 1 Kon 19:3-10,
Blus hoop: Job 17:11-16

Moenie in depressie, moedeloosheid, neerdrukkendheid, swartgalligheid, bedruktheid, terneergedruktheid sit nie. Dis soos n he’ll vir jou en jy word gewurg in die tipe omstandigheid. Daar waar niemand jou kan help nie. Try alles ons God is Groot en awesome. Gryp n helpende hand en laat mense vir jou intree. Jy is nie alleen en jou sonde is nie onvergeefbaar nie. Jesus het reeds gesterf vir alles sonde en jou donker put is vir hom om jou aftetrek, swak te maak. Byt vas, staan vas, hou vas aan die Lewende God. Jy is in die holte van Sy hand. Trane was jou van binne skoon jy Mag huil. Jys n mens. En klaar dit met God uit en haal dit nie uit op mense om jou nie. You ARE NOT Alone. Hy wat satan oorwin het bly binne in jou. Klou vas aan die Woord. Luister sommer Gary Kieswetter preek of Leon Goosen se musiek. Jy sal vernuwe wees. Bid vir mekaar en vra mense moet saam jou bid. Almal gaan deur fases in hul lewe.

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 103 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *