Respek

Respek

Hallo

Soms wonder ek of ons aldag verstaan wat ’n woord werklik beteken. Neem nou maar die woord respek. Ons hoor gereeld dat ons aan ander respek moet betoon, maar wat beteken dit? Die Afrikaanse Woordeboek gee die volgende beskrywende woorde: Agting, eerbied, ontsag, aansien, onderskeiding, hoflikheidsbetuiging, ordentlikheid en so meer.

Respek impliseer ’n sekere optrede van ons, ’n optrede waar ons gedrag ’n sekere boodskap oordra. Op ’n manier vorm respek die basis of die vertrekpunt van ons optrede. Wanneer ons respekvol teenoor ’n persoon optree, beteken dit dat ons die persoon waardevol ag. En die teenoorgestelde is natuurlik ook waar. Wanneer ons nie ’n persoon waardig ag nie, gaan dit in ons gedrag sigbaar word.

Wanneer ons dit verstaan, maak die volgende teks meer sin: 4Julle en julle huweliksmaats is eksklusief aan mekaar gegee. Behandel mekaar met groot respek.

Respek moet die vertrekpunt wees tussen my en my eggenoot. Wanneer ons praat, ag ons die ander een hoër as onsself. En die meeste van die kere kry ons dit reg. Maar die wiele kom af wanneer ons van mekaar verskil. Dan wil ek my standpunt laat geld. Ek wil wen en in die proses stap respek by die agterdeur uit en dit raak ’n ligte oorlog.

Wanneer respek by die agterdeur uitstap, is daar geen wenners nie. Kan ek dit weer sê? Wanneer respek by die agterdeur uitstap, is daar geen wenners nie. As die fondasie van ons huwelik nie op respek gebou is nie, is die kans vir uitmekaargaan net om die volgende hoek.

Ons moet altyd die ander een hoër ag as onsself. Al is ons soms teleurgesteld, kan ons steeds die ander een met eerbied en ontsag behandel. Jy moenie onderskeid maak tussen mense nie en ons optrede moet altyd van hoflikheid en ordentlikheid getuig, veral teenoor ons huweliksmaats.

As ons dit kan regkry, kan ons die verskille wat daar tussen ons bestaan op so ’n manier oplos dat ons nooit hoef te sê: “We agree to disagree” nie. Dan sal ons êrens langs die pad ruimte hê vir mekaar se andersheid.

Dit is nie altyd so maklik nie, veral as ander se optrede lynreg indruis met respek. Dis nie maklik om respek te hê vir iemand anders wat jou in die tande skop nie. Dis nie maklik om respek te hê vir ander wat nie respek het vir jou en jou goed nie.

Maar laat ons hieruit leer. Laat ons optrede dit maklik maak vir ander om ons te respekteer. Kom ons maak seker dat ons dade respek by ander verdien.Teks

1 Tessalonisense 4:1-8

Om oor na te dink

Het jy genoeg respek vir jou eggenoot?

Het hy/sy genoeg respek vir jou?

Hoe nou gemaak?

Gebed

Vader, U het geweet dat dit nie goed is vir die mens om alleen te wees nie. Daarom het U vir ons aan mekaar gegee as maats. Lei ons om mekaar met respek en liefde te hanteer. Help ons om ons geloof in U te bevestig met gehoorsaamheid aan U woord. Amen.

Vrede

Gerjo Ben

Ns. As jy van iemand weet wat hierdie e-pos nodig het, kan jy dit vir hom/haar forward. Jy kan ook ebyb@kruispad.com in die cc blokkie sit, dan sal ons hulle op die poslys plaas.

RadioKruispad word 3xper week via WhatsApp uitgestuur. Indien jy belangstel, kliek hier vir RadioKruispad of stuur jou naam na +271 81 420 8459.

Gebedsversoek

Kontak ons

Raak betrokke

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 106 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *