Sy tyd.  4

Donderdag 7 Feb. 2019 Tema: Sy tyd.  4

**** My eie woorde

**** Hoe wonderlik is die wete dat tyd aangaan. Wanneer mens na die tyd na beproewing, swaarkry en lyding kyk, dan sien mens ook daarin dat dit ten goede meegewerk het. Ons hele land is bymekaargebring in een oomblik se gebeure. Kom ons kyk bietjie na Job. Wanneer een van hulle verjaar het, het hulle bymekaar gekom en saam feesgevier. Dit was op so verjaarsdag dat almal sterf

Job 1:18  Terwyl dié een nog spreek, kom daar ‘n ander een en sê: U seuns en u dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer, 19  toe daar meteens ‘n groot wind oor die woestyn kom wat die huis aan die vier hoeke gryp; en dit het op die jongmense geval, sodat hulle gesterf het; en net ek alleen het ontvlug om u dit te vertel.

**** Job ken sy Skepper en sy eerste gedagte is verootmoediging en gebed.

20 Toe staan Job op en skeur sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en in aanbidding op die grond geval 21  en gesê: Naak het ek uit my moeder se skoot gekom, en naak sal ek daarheen terugkeer. Die HERE het gegee, en die HERE het geneem: die Naam van die HERE sy geloofd!

Job stap die pad vêrder. Geen bemoedigende woord, Daar is nie nuus berigte blomme uitkoms nie inteendeel toe hy op sy laagtepunt is, word hy self ook siek. Dan vra mens jouself af , kan een mens soveel deurgaan. Tog wanneer ek die volgende woorde lees weet ek dat God in Job se hart gekyk het en geweet het, hierdie is My seun.

Job 23 :10 ” Want Hy weet hoe my wandel is; as Hy my toets, sal ek soos goud te voorskyn kom”

GEBED vir VANDAG Z

Onse Vader in die hitte van die stryd maak niks sin nie, maar U is besig om karakters te vorm om in U koninkryk te pas. Sluit opnuut ons oë vir mekaar se foute en help ons om opreg dankbaar te wees vir elke seën wat U oor ons uitstort. Ek bid vanmôre vir elkeen onder die letter Z . Heilige Vader wil U vanmôre in hulle harte kyk soos in Job se hart en hulle toevou in U warm genade en liefde. In Jesus se Naam alleen. Amen

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 36 times, 1 visits today)
Advertisements
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *