Om net so voor God te staan

Om net so voor God te staan
Hallo Frik

Ons moet aanhoudend bid. Dit moet deel van ons leefstyl wees. En ons moet glo dat God ons hoor en dat Hy gebede binne Sy wil beantwoord. Tog weet ek dat ons self nie altyd op ’n lekker plek is wanneer ons bid nie. Daar is selfs tye wanneer ons nie eens woorde het om te bid nie. Weet egter dat God verstaan waar ons is.

En bid aanhoudend.

Maak ook seker dat jou gewete skoon is en daar nie êrens ’n bakleiery aan die gang is nie. Dis ons verantwoordelikheid om die paddas in die pyp uit te sorteer. Hoor mooi wat sê Paulus: 8As julle saambid, wil ek hê dat julle met oorgawe moet bid. Verwag ook dat die Here julle gebede sal beantwoord, mits julle nie kwaad is vir mekaar of oor alles stry en baklei nie.

Dis nie reg om sommer net weg te val in gebed sonder om eers na jouself te kyk nie. Ons moet gaan soek na die dinge wat nie reg is nie en dit dan uitsorteer. Ons moet selfondersoek doen en as ons iets kry waar daar onmin of twis is, moet ons dit gaan uitsorteer. Wanneer ons met God praat, staan ons op heilige grond. Dis waarom dit nodig is om seker te maak ons kom nie met vuil hande en voete voor Hom staan nie.

Ek kry hierdie mooi verwerking van die Onse Vader. Dit beeld so mooi uit wat ons anders kan doen as ons bid:

Ek kan nie bid ONSE as ek net vir myself leef nie.
Ek kan nie bid VADER as ek nie Sy kind geword het nie.
Ek kan nie bid WAT IN DIE HEMEL IS as ek nog aardgebonde is nie.
Ek kan nie bid LAAT U NAAM GEHEILIG WORD as ek dit ydellik gebruik nie.
Ek kan nie bid LAAT U KONINKRYK KOM as ek nie Sy Woord uitdra nie.
Ek kan nie bid LAAT U WIL GESKIED as ek altyd my eie sin wil hê nie.
Ek kan nie bid om my DAAGLIKSE BROOD as ek spandabelrig lewe nie.
Ek kan nie bid VERGEEF ONS ONS SKULDE as ek nie berou het nie.
Ek kan nie bid SOOS ONS ONS SKULDENAARS VERGEWE en met ‘n wrok rondloop nie.
Ek kan nie bid AAN U BEHOORT DIE KONINKRYK as ek Jesus nie dien nie.
Ek kan nie bid EN DIE KRAG as daar nog vrees in my hart is nie.
Ek kan nie bid EN DIE HEERLIKHEID as ek my lewe regeer nie.
Ek kan nie bid TOT IN EWIGHEID as ek nie Sy koms verwag nie.
Ek kan nie sê AMEN as ek nie kinderlik glo nie.

Lees dit nog ’n keer.

Sjoe, dis mooi, maar dadelik besef ek dat ek te sondig is om eers te begin bid, want daar kom tye wanneer ek net aan myself dink en nie soos ’n kind wil wees nie. Dalk is dit dieselfde aan jou kant. Ons sukkel om binne God se riglyne vir ons lewe te bly en dikwels is ons net nie bereid om ons eie aandeel in ’n saak te erken nie. Wrokke het die geneigdheid om vas te steek en so kan ek aangaan om plekkies in ons lewens te kry waar ons nog nie gearriveer het nie. Ja, tot by ons geloof waar ons sukkel om soos ’n kind te glo.

Mag ons dan nou nie meer bid nie? Moet ons eers, en amper wil ek sê, ’n super- Christen word voordat ons mag bid? Nee, vir seker nie. As ons moet wag tot al die mooi dinge in plek val voordat ons kan bid, sal ons nooit kan begin bid nie.

God verstaan ons haakplekke en weet dat ons nie die pyp rook nie. Daarom gee Hy nie om as ons as sondaars laag voor Hom kom buig nie. Hy gee nie om hoe ons lyk nie, solank ons net opdaag vir gebed.

Kom ons bid, aanmekaar en orals, en terwyl ons so bid, laat ons bereid wees om te luister wanneer God vir ons wil wys waar is dinge wat pla, sodat ons ook daardie knoppe kan afskuur om meer te lyk soos God se prentjie van ons.

Teks

1 Timoteus 2:8-15

Dink bietjie hieroor

Bid jy?
Bid jy genoeg?
Glo jy dat jy die grond moet voorberei vir gebed?

Gebed

Vader, ek weet ek staan op heilige grond wanneer ek met U praat. Ek wil nie hê U moet wegkyk wanneer ek naderkom nie. Wees my genadig en hoor my gebed. Wys my waar ek moet verander en help my om in gehoorsaamheid aan U die veranderinge te maak. Amen.

Shalom
Gerjo Ben
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 80 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *