Verootmoediging  3

VASDAG 5, 6 en 7 Mei 2019

Vas jy saam? Net 1 dag of 2 of al 3 . Bid daaroor en laat my weet by blye.versekering@gmail.com

Donderdag 2 Mei 2019 Tema: Verootmoediging  3

**** My eie woorde

**** Baie dankie vir 37 mense wat gedring voel om saam te vas en bid tot verootmoediging voor ons Skepper God. Ek prys die Here vir  jongmense, ook mans wat saam met hulle vrouens vas, vriendinne en kollegas wat saam gaan vas. Mense van Namibië asook ander lande.  Een persoon sê:  “ “Ek is so bly ek hoef nie myself so te kasty nie want my kerk glo nie daaraan nie, Jesus het mos klaar vir ons gely.” Wat ‘n lekker verskoning om ons eie hoogmoed en trots te verberg. Jakobus sê ons moet ons verneder Hy sal ons verhoog. Onthou om te vas red jou nie, jy verootmoedig jou omdat jy Jesus reeds as jou Verlosser aangeneem het.

Jak_4:10  Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.

**** Gaan ek en jy eendag voor Hom staan en sê… my kerk of my leraar, pastoor, Ds. … het gesê dis nie nodig nie… My antwoord is altyd, bid daaroor en sorteer dit met die HERE uit, maar indien jou gewete jou pla weet ons bid vir jou en die Heilige Gees sal jou nie los nie.

1 Kon.18:21  En Elía het nader gekom na die hele volk en gesê: Hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die HERE God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na! Maar die volk het hom niks geantwoord nie.

**** Ek en jy moet antwoord, of gaan ons soos die volk destyds net stilbly.

Nehemia  huil en treur dae lank toe hy hoor  hoe vervalle Jerusalem se mure is en die poorte is verbrand. Ons land en sy mense is geestelik verval. Toe Israel vanouds nie wou hoor nie is hulle in ballingskap weggevoer. Wat gebeur in ons land vandag omdat ons in sonde verval het.

Neh. 1:3 En hulle het vir my gesê: Die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot ellende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stukkend en sy poorte is met vuur verbrand. 4  En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het dae lank getreur; en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel

**** Dan herinner Nehemia die HERE aan Sy beloftes, beloftes ook vir my en jou as ons ons voor Hom verootmoedig.

Neh 1:8  Dink tog aan die woord wat U aan Moses, u kneg, beveel het, naamlik: As julle ontrou is, sal Ek julle onder die volke verstrooi; 9  maar as julle jul tot My bekeer en my gebooie onderhou en dit doen—al was julle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal Ek hulle daarvandaan versamel en hulle bring na die plek wat Ek verkies het om my Naam daar te laat woon.

GEBED vir VANDAG W

Onse Vader wat in die hemel woon, baie dankie vir U woord wat ons rig en lei om op die smal weg te bly. Baie dankie Heilige Gees vir 36 mense wie se harte U geroer het om saam te vas. Ek vra as daar nog een is help hulle om te kies en om U te kies en te gehoorsaam. HERE hierdie land is al getref deur vuur , droogte vloedrampe die een wat teen die ander opstaan, moord en doodslag van groot en klein. Hoe lank gaan ons nog hink op twee gedagtes. Ek bid vanmôre vir elkeen wie se naam met die letter W begin. Vanoggend sê U vir daardie een, ek het JOU by jou naam geroep JY is myne. Raak hulle met U kragtige Goddelike hand van genesing en genade aan volgens U wil en wete. In Jesus se Naam Amen.

Geseënde daggie vir elke een.

Deel 3- Vas en Medikasie,  Probleme tydens vas. Bybels tekste oor vas

https://youtu.be/Zcs-MjdrVWc

****Indien jy ‘n getuienis het stuur dit gerus aan en ek plaas dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.

You Tube:

https://youtu.be/BAXyZF_6oh8  -Deel 1

https://youtu.be/h9w6NicWKiY   -Deel 2

https://youtu.be/CHztsItN5fE

 

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering

Blye Versekering Webtuiste:  http://www.go.to.co.za/lenten

Nuwe intekenare is welkom

blye.versekering@gmail.com  

blye.versekering.audiocd@gmail.com

Gebedsversoeke kan gestuur word aan

gebed.asseblief@gmail.com 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 45 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *