Die Heilige Gees en die bril van liefde

GOD SE WOORD IN VANDAG SE WOORDE

Die Heilige Gees en die bril van liefde
Hallo Frik

Een van die gevolge van die Heilige Gees wat in ons woon, is dat ons liefde ontvang vir ander mense. Ander mense met hulle behoeftes begin vir ons meer belangrik raak as ons eie goetertjies.

Toe God se Gees nog nie in ons was nie, het ons glad nie die nood van ander raakgesien nie. Op ’n manier het die Heilige Gees ’n bril op ons oë kom sit, sodat ander se behoeftes duidelik vir ons uitstaan. Ons sien dit nou raak. Die vraag is net of ons iets daaraan doen.

Die Heilige Gees fluister vir ons om ander se nood raak te sien en God se liefde te saai. God wil so graag juis aan ander se behoeftes ’n verskil maak en ek en jy is die uitverkose hande en voete. Alles is netjies opgestel vir ’n groot wonderwerk in daardie persoon se lewe, maar so dikwels is dit ’n flop, want ons is eenvoudig nêrens te sien nie.

Maar nie Alwyn (skuilnaam) nie:

Ek is ’n pakhuisbestuurder by ’n pakhuis in Gauteng. Daar werk so 150 pakkers.

Die Heilige Gees het my gelei om vir elkeen ’n Bybel in sy eie leestaal te gee. Ek het ’n lys gemaak en die Bybels bestel. Ek het ook in ’n kort opsomming die stappe tot bekering verduidelik en die blaadjie voor in elke Bybel gesit.

Een van die hoogtepunte was toe iemand my eendag voorkeer en sê dat hy gaan bedank. Ek wou weet hoekom. Hy vertel my dat ek hom eendag ’n Bybel gegee het en dat hy die Bybel begin lees het. Hy het sy hart vir die Here gegee.

Die Heilige Gees het hom geroep om ’n sendeling te word.

Ek het skoon bewoë geraak en die Here geloof en geprys en dankie gesê vir die opdrag.

Iemand anders het ook kom getuig dat sy haar hart vir die Here gegee het.

Ek het net die saadjie geplant. GOD het die water gegee.

Alle eer aan ons hemelse Vader.

Ek wonder wat sou gebeur het as Alwyn nie geluister het na die fluistering van die Heilige Gees nie? Ek wonder wat sou gebeur het met die mense sonder ’n sendeling as Alwyn nie toegelaat het dat die Heilige Gees die liefde vir ander in hom laat groei het nie?

Die Heilige Gees staan met die bril in die hand, die bril wat ander en hulle nood vir jou in beeld bring. Wil jy dit nie opsit nie? Maar meer nog, sal jy tog iets daaraan begin doen? Sal jy toelaat dat die liefde wat die Heilige Gees in ons kom plant, begin vloei sodat die wêreld ’n beter plek word vir die geliefdes?

Hierdie is ’n klomp vrae en ek weet nie of ek eerlik genoeg kan wees om ’n “ja” op elkeen te gee nie. Ek weet ek moet “ja” sê. Ek wil “ja” sê, maar ek is bang om “ja” te sê en weer teleur te stel.

Tog gaan ek weer probeer en toelaat dat die Heilige Gees sy liefdesbril vir my opsit. Ek gaan toelaat dat liefde vir ander in my groei. Ek gaan weer hard probeer dat ander om my Sy liefde voel.

Teks
2 Timoteus 1:3-7

Om oor na te dink
Hoor jy die Heilige Gees?
Ervaar jy liefde vir ander?
Ervaar ander jou liefde?

Gebed
Liefdevolle Vader, U is ’n voorbeeld van liefde, want U is liefde. Omdat U in my woon, is ek ook vol van U liefde. Help my asseblief sodat ek U liefde met ander kan deel. Amen.

Shalom
Gerjo Ben
Ns. As jy van iemand weet wat hierdie e-pos nodig het, kan jy dit vir hom/haar forward.

Jy kan ook info@kruispad.com in die Cc blokkie sit en dan sal ons hulle op die poslys plaas.


GEBEDSVERSOEK
GEBEDSVERSOEK
PRAAT SAAM
PRAAT SAAM
RAAK BETROKKE
RAAK BETROKKE
ENGLISH
ENGLISH
VIDEOS
VIDEOS
WHATSAPP
WHATSAPP
ROADTRIP247
ROADTRIP247
DEPRESSIE101
DEPRESSIE101
Geen kopiereg – kan gratis versprei word.
Kliek hier om uit te druk | Print Email
Stel nie meer belang nie? Unsubscribe from this newsletter
Print Friendly, PDF & Email
(Visited 27 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *