Ken jou vyand 4

Blye Versekering vir 31 Okt. 2019 Tema Ken jou vyand 4
**** My eie woorde
****Die Satan word ook as die “owerste” van die duiwels beskou. Hy is hulle aanvoerder. Hy teiken Christus se volgelinge en as hy ons kan doodmaak voordat ons saak met God reg is, jubel hy. As hy Jesus nie eers ‘n kans gegee het nie hoeveel te meer ons. Verder moet ons nie dink hy ken nie die Bybel nie, hy gebruik dan juis God se Woord om Jesus tot ‘n val te probeer bring. Tog kon Jesus hom antwoord en sê…daar staan OOK geskrywe. Daarom is dit uiters noodsaaklik dat ons NOOIT een teks gryp en ‘n evangelie daarom bou nie. Lees altyd die tekste voor en na enige gegewe gedeelte, anders kan ek en jy mislei word. Ons moet waak EN bid en staan teen al die aanslae in die Naam van Jesus Christus
Matt 12:24 Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle: Hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels, nie.25 Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en elke stad of huis wat teen homself verdeeld is, sal nie bly staan nie.26 En as die Satan die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeeld. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan?
Matt 4:6 en sê vir Hom: As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ‘n klip stamp nie.
Matt 26:41 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.
GEBED vir VANDAG XYZ
Onse Vader, wat ‘n voorreg om met die Koning, Heerser van die heelal te mag praat, omdat U deur U Seun dit vir ons moontlik gemaak het. Ons nader U vanoggend in SY Naam en vra verbreek alle bose magte in hierdie Halloween tyd, want U is die enigste waaragtige Godheid, Vader Seun en Heilige Gees. U is steeds in beheer en daarom vra ons, stuur U heilige engele om hulle te beveg want ons kan nie. Ek bid vanmôre vir elkeen onder die letters XY en Z. Terwyl hulle name die laaste deel van ons alfabet uitmaak, weet ons U is die Alfa en Omega ons God wat IS en wat WAS en wat KOM. Seën hulle volgens hulle nood en behoefte en volgens U wil. In Jesus se Naam alleen. Amen
Geseënde dag aan elkeen.
You Tube:
Skakels oor vas.
https://youtu.be/S7YAKvrbnkw Deel 4 Ninevé se vas, ons Wapen teen Bose geeste, ons moet kies.
https://youtu.be/Zcs-MjdrVWc Deel 3 Vas en Medikasie, Probleme tydens vas. Bybels tekste oor vas
https://youtu.be/xtM_BWsonFw Deel 2
https://youtu.be/WRmcCzr9g3c Deel 1
Die offer
https://youtu.be/BAXyZF_6oh8 -Deel 1
https://youtu.be/h9w6NicWKiY -Deel 2

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering
Blye Versekering Webtuiste: http://www.go.to.co.za/lenten
Nuwe intekenare is welkom
blye.versekering@gmail.com
blye.versekering.audiocd@gmail.com
Gebedsversoeke kan gestuur word aan
gebed.asseblief@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 27 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *