Waarom 4

Blye Versekering vir 23 Jan. 2020 Tema: Waarom 4

**** My eie woorde

**** Daar is twee redes waarom ons ly. Ons bely met ons mond dat ons die HERE lief het en Hom sal dien kom wat wil. So nou kom die toetse en beproewings. Wat doen en sê ek dan? Onthou die vyand kla ons aan by die HERE en sê net soos met Job, ons dien Hom net omdat dit goed met ons gaan. So ek en jy moet die teendeel bewys dat ons Hom dien, omdat ons Hom lief het. Die tweede rede van lyding is die gevolge van ons verkeerde keuses maar dan blameer ek die HERE en sê: “ Waarom straf Hy my so?”

Ps 10:1 o HERE, waarom staan U so ver weg en hou U verborge in tye van benoudheid?

 Ps 44:24  (44:25) Waarom verberg U U aangesig, vergeet U ons ellende en ons verdrukking?

1 Pet 4:14 As julle beledig word oor die Naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word Hy wel gelaster; maar wat julle betref, word Hy verheerlik.15  Want niemand van julle moet ly as moordenaar of dief of kwaaddoener of as een wat hom met die sake van ‘n ander bemoei nie 16  Maar wanneer iemand as ‘n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig.

Spr.17:3  Die smeltkroes is vir die silwer en die oond vir die goud, maar die HERE toets die harte.

Jes.41:10  Wees nie bevrees nie, want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou, ook ondersteun Ek jou met my reddende regterhand.

GEBED vir VANDAG N

Ons Vader wat in die hoogste hemele woon, laat U Naam geheilig word, laat vandag U wil in ons lewens geskied, wat dit ook al mag wees. Seën ons elkeen waar ons in totale afhanklikheid voor U staan want sonder U kan ons niks doen nie. Ek bid vir hierdie land en vir ons regering en gee dit in U hande oor . Hou ons geloof sterk en hou ons staande. Ek bid vir elkeen onder die letter N op ons poslys. Lei hulle deur U Heilige Gees en mag hulle Sy stem helder en duidelik hoor vandag. In Jesus se Naam. Amen.

Geseënde dag aan elkeen.

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering

Blye Versekering Webtuiste:  http://www.go.to.co.za/lenten

Nuwe intekenare is welkom

blye.versekering@gmail.com  

Gebedsversoeke kan gestuur word aan

gebed.asseblief@gmail.com 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 19 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *