Openbaring 1-Deel 2

Blye Versekering vir 4 Febr. 2020 Tema: Openbaring 1-Deel 2

**** My eie woorde

****Ek stel voordat jy alles lees maar dit dan weer stadig lees sodat jy dit  jou eie kan maak.  In vers 4 tot 6 van Openbaring 1 gee Johannes ‘n kort oorsig aan wie hy die skrywe toewy. Soos dit hulle styl was meld hy homself aan en sê dan aan wié skryf hy en spreek ‘n seën van onverdiende guns en vrede oor die lesers uit maar meld dan van Wie dit eintlik kom. In sy seëngroet sien ons so duidelik die Drie-Eenheid. So ek gaan die gedeelte net eers opbreek. Die dele tussen hakies is my woorde as verduideliking en nie om iets by te voeg nie, daarna gee hy ‘n paar eienskappe omtrent Christus se karakter.

Open 1:4  Johannes aan die sewe gemeentes in Asië: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom,( Vader)  en van die sewe Geeste (sewevoudige Gees) wat voor Sy troon is,(Heilige Gees)  5  en van Jesus Christus,(Skepper God )  die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde!

**** Nou bring Johannes hulde aan Hom vir wat Hy kom doen het en openbaar hy kortliks Jesus se doel en strewe.

Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in Sy bloed  v:6  en ons gemaak het konings en priesters vir Sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! Amen.

**** Jesus is ‘n getroue getuie, Hy kan vertrou word Hy het opgestaan uit die dood en Hy is die Koning oor alle konings op die aarde. Kortom sê hy dat Jesus ons so liefgehad het dat Hy ons van ons sondes skoon gewas het in Sy bloed en dis daardie bloed wat Hy gestort het toe Hy gesterf het vir my en jou maar ook in ons plek.  Dit is dan deur Sy verdienste dat ons toegang sal hê tot Sy Koninkryk om saam met  Hom te regeer tot Eer van Sy God en Vader. Dit gaan nie om Sy eie Eer nie, Hy het alles gedoen om eer en heerlikheid aan Sy Vader te bring en om ons almal na Sy Vader te bring.  Ons gaan môre verder. 

GEBED vir VANDAG B

Onse Vader , U Woord is so groot en wonderbaar en daar is soveel kosbare skatte daarin opgesluit. Ek bid dat elkeen wat luister of lees dit sal raaksien en hulle lewens sal regmaak om ook eendag saam met U en die hele leërskare van verlostes te wees. Ek bid vanoggend vir elkeen onder die letter B op hierdie poslys. Salf hulle oë en ore om geestelike insig te kry sodat hulle U kan gehoorsaam en in U wil  kan bly. In Jesus se Naam. Amen.

Geseënde dag aan elkeen.

http://www.facebook.com/Blye.Versekering#!/Blye.Versekering

Blye Versekering Webtuiste:  http://www.go.to.co.za/lenten

Nuwe intekenare is welkom

blye.versekering@gmail.com  

Gebedsversoeke kan gestuur word aan

gebed.asseblief@gmail.com 

Print Friendly, PDF & Email
(Visited 45 times, 1 visits today)
Advertisements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *