‘n Oorsig oor Kos


Geen kos rubriek sal volledig wees sonder om te kyk na die oorsprong van kos nie. Wanneer ons kyk na die oorsprong van kos moet ons gaan na die Bybel. Dit bevat die vroegste verwysings na kos en die kookkuns. Reg aan die begin van Genesis sien ons dat op die derde dag die plante aan ons gegee is. Op die vyfde dag is die seediere aan ons gegee. Diere is aan ons gegee op die sesde dag.

Die eerste opdrag aan die mens was om te eet van al die bome in die tuin van Eden. So kan ons dan aflei dat Adam en Eva aan die begin van vrugte geleef het. Hoe wonderlik kon dit nie gewees het nie om elke dag vars vrugte te eet nie. Vrugte wat behoorlik op ‘n organiese wyse gekweek is. Vrugte wat nie weke of dalk maande gele het om met chemiese stowwe rypgemaak te word nie.

Indien ons vêrder gaan kyk na Kain en Abel sien ons dat Abel ‘n veeboer was en Kain ‘n saaiboer was. So die oudste beroepe wat bestaan het is boerdery. Aan die begin van die skepping was dit al ‘n edele beroep en vandag is dit nog so. Daar word egter nie verwys na wat hulle geët het nie.

Met verwysing na die sondvloed kom daar ‘n ander aspek na vore en dit is wyn. Noag was die eerste boer in die geskiedenis wat ‘n wingerd geplant het. Hy het van sy eie wyn gedrink en dronk geword.

Die vroegste verwysing na ‘n ete, of soos ons vandag seker sal se ‘n spyskaart kom in Genesis 18 voor, waar Abraham 3 besoekers gekry het. Daar het hy aan Sara toe gegaan en aan haar 16 kilogram meel gegee met die opdrag om dit te knie en roosterkoeke te bak. Vêrder het hy na ‘n slaaf gegaan ‘n kalf gegee en vir die slaaf gesê hy moet die kalf voorberei. Nadat die kalf voorberei was het Abraham die kalf, botter en melk na die 3 mans geneem om te eet.

‘n Ander interessante byvoegsel tot die vroeë mense se dieet is sop. Hierdie kom uit die welbekende verhaal van Esau en Jakob. Wat hier vêrder ook genoem word is die eerste verwysing dat die mens wildsvleis begin eet het.

‘n Hele paar jaar na Esau en Jakob se bestaan het die vroeë volk al vleis gebraai. Dit kan gesien word met die opdrag wat aan hulle gegee is met die instelling van Paasfees. Hulle moes een jaar oud lammers neem hulle slag en dan braai. Die opdrag aan hulle was “Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitter kruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai, met die kop, pootjies binnegoed en al.”

Hierdie opdrag bring by my ‘n klompie vrae op soos Het hulle vleis rou ge-eet op ‘n stadium? Was dit hulle gewoonte om hulle vleis in water te kook? Onthou hier dat hulle al die vleis moes eet wat hulle gebraai het. Dit laat ‘n lekker lang gril hier teen my ruggraat afgaan as ek net dink aan die kop en pootjies.

So sien ons dan dat die mens begin het om vrugte te eet en namate die tyd gevorder het, het hulle oorgegaan na graan en vleis. Toe ek so ‘n bietjie navorsing gedoen het, het ek gesien dat die mens daardie tyd lank geleef het en baie hoë ouderdomme bereik het. Nou kom die vraag op was die grootste rede nie dalk hulle dieet nie. Was dit nie dat hulle in die meeste gevalle rou en organiese voedsel ge-eet het nie? Moet ons nie dalk terugkeer na ‘n meer growwe en natuurlike dieet nie?

Graag wil ek nou afsluit met my Pa se gunsteling vers in die Bybel :
1 Kor. 10:25 “Alles wat in ‘n slaghuis verkoop word, kan julle eet sonder om ter wille van die gewete navraag te doen.” Hierdie aanhaling het altyd gevolg nadat ek nie afval wou eet nie.


Print Friendly, PDF & Email
Advertisements