Eksodus 2:24

Vrydag 25 Julie 2014 Tema: Ek het gedink….5
****My eie woorde
****Dink jy God gee nie om nie, inteendeel Hy weet nie eers van
jou nie. Israel vanouds het ook so gedink. Sê vir my , as enige
persoon in opregtheid na jou toe kom en sê: Asseblief , ek is in
hierdie of daardie nood en jy is in die vermoë…sal jy hom/haar
help? Natuurlik!!! Hoeveel te meer as ek en jy in opregtheid na
ons SKEPPER toe gaan, ons is mos Syne. Kom ons erken Hom
opnuut vandag. Sit vir ‘’n oomblik en dink hoe die HERE jou
gehelp het tot hiertoe en loof Hom vandag daarvoor.
Eksodus 2:24  En God het hulle gekerm gehoor, en God het
gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob.
Psalm 78 :42  Hulle het nie aan Sy hand gedink, aan die dag
toe Hy hulle van die teëstander verlos het nie;
Psalm 100
1  ‘n Psalm. By die lofoffer. Juig voor die HERE, o ganse aarde!
2  Dien die HERE met blydskap; kom voor sy aangesig met
gejubel.3  Erken dat die HERE God is: Hy het ons gemaak, en
ons is syne, sy volk en die skape van sy weide.
4  Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang; loof
Hom, prys sy Naam.5  Want die HERE is goed; sy
goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot
geslag.
Gratis Afrikaanse Bybelstudie CD’s by die skakel
vir diegene in RSA.
Diegene in Namibië kan bestel, ek sal die posgeld dra soos die
HERE voorsien. Stuur volledige posadresmet “Gratis CD”
as onderwerp. Skryf jou adres in die regte formaat dan kan ek dit
net hak en plak vir adres plakkers. Stuur ‘n epos of faks.
CD 1-3 , 4-6, 7-9 en 10-13 is voltooi. Ek stuur dit in pakkies van 3
Fax2email 086-593-4848

DAGSTUKKIES:
Nuwe aansoeke WELKOM!! Kliek op die toepaslike skakel
Indien die skakel nie werk nie, “reply” net met ‘n onderwerp bv. “GEBEDSVERSOEK
Om in te teken kies SLEGS een, daagliks OF weekliks.
By DAAGLIKS ontvang jy elke oggend ‘n dagstukkie.
By WEEKLIKS ontvang jy ‘n verkorte weergawe van die week se dagstukkies op
Vrydagoggend in een posstuk.
Jy kan “daagliks” kies en later verander na weekliks.
Inteken: (kies een van die volgende :-))
Advertisements
 

Luk. 18:40 – 43

Good morning,

(KJV)

Luk. 18:40 – 43. “40. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, 41.  “What do you want me to do for you?” “Lord, I want to see,” he replied. 42. Jesus said to him, “Receive your sight; your faith has healed you.” 43. Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God.”

 • Are you faced with an illness, problem or situation today?
 • There is no illness, problem or situation too big for God to handle.
 • Don’t be afraid to make your request with regards to your illness, problem or situation known to Jesus.
 • Through prayer and in faith put your illness, problem or circumstance before God and believe that He will deliver you from it (Math 21:22).
 • Rejoice in the miracles you receive from God, don’t let your testimony go silent.
 • Your testimony will strengthen the faith of others in God.

Heavenly Father I come to You in the name of Your Son Jesus Christ. Lord I know that there is nothing impossible for You to do. Lord today I want to  place my illness, problem and situation before You, I pray for healing, I pray that you will deliver me from every problem and situation that is holding me back from complete victory in Your Kingdom. Lord in faith I accept my healing, I accept my deliverance from every problem and situation that is holding me back from complete victory in Your Kingdom. Lord thank you for hearing and answering my prayer, thank you for  your grace, love and affection. Amen.

Regards,

C.J. Marais.
In Christ united through Love.
E-Mail:      cj.marais@vodamail.co.za
           
* Please feel free to contact us at the above contact detail should you have any questions, problems or prayer requests.

Kol 3:14. “And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.”

Rom 12:9 – 10. “9. Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good. 10. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves.”

 

Christenman, sê NEE! vir pornografie, want jy kan!

Christenman, sê NEE! vir pornografie, want jy kan!
Jy is tot alles in staat is deur Christus wat vir jou die
krag daartoe gee. (Fil.4:13)
Anita Joubert

Lof aan God!
Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek
en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, ons
Verlosser deur Jesus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die
majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle
ewigheid.
(Judas vers 24 en 25)

Pretoria 2011
Hierdie boekie het geen kopiereg nie.
Dit mag vrylik gedupliseer en versprei word.

Een
Wat sê die Bybel waarheen is jy oppad?

Meneer, het jy Jesus al aangeneem as jou Verlosser en leef jy met die
verwagting om hemel toe te gaan wanneer jy sterf, maar jy is vasgevang in
‘n donker magsgreep van skuldgevoelens en minderwaardigheid oor dit wat
jy doen wanneer jy alleen is? Jy is lief vir jou vrou, maar kan haar soms nie
in die oë kyk nie, want jy vrees vir die dag wanneer sy jou gaan uitvang.

Julle baklei dikwels, want jou spanningsvlakke loop hoog en jy kan jouself
tydens ‘n argument nie beheer nie. Jou vrou vertrou jou waarskynlik nie,
want sy weet dat iets verkeerd is, maar weet nie wat nie. Jy gaan kerk toe,
lees jou Bybel en bid, maar dit voel vir jou asof die Here baie ver is en jy nie
geestelik groei nie. Selfs jou ander verhoudings op sosiale vlak is wankelrig,
want jy voel altyd skuldig.

Dan is hierdie boekie net vir jou bedoel en het
God vandag met jou ‘n afspraak. Vra die Here net eers om jou geestelike oë
oop te maak sodat jy kan verstaan wat jy hier lees. Dit is baie belangrik dat
jy dit doen, want Satan verhoed jou om helder te dink.

Eerstens is dit baie belangrik dat ons na jou probleem kyk vanuit ‘n Bybelse
perspektief. Toe die ou Kleurlingvrou, Meraai, vir Gatiep gevra het of hy
dink dat hy met sy drankasem eendag in die hemel gaan kom, was sy
antwoord baie vinnig en slim: “Djy sien Meraai, daar’s ‘n technical point
van hemel toe gaan wat djy nie mooi verstaan nie. My asem gaan mos nie
saam nie. Ek blaas hom mos hier op aarde uit.”

Die Here gaan verseker die dag wanneer jy voor sy regterstoel moet verskyn
om rekenskap te gee van dit wat jy hier op aarde gedoen het, of dit nou goed
was of sleg, nie baie geïnteresseerd gaan wees in slim redenasies soos dié
van Gatiep nie (2 Kor. 5:10). God het aan ons sy Woord gegee en is baie
duidelik wanneer Hy vir ons sê wat Hy van ons verwag tydens ons aardse
lewe. Dit is baie maklik om God se genade en Jesus se verlossingswerk aan
die kruis goedkoop te maak. Ons is wel uit genade gered, dit ís ‘n gratis
geskenk en ons redding is nie uit onsself nie, daarom kan ons nie daaroor
roem nie, maar Jesus het ‘n geweldige duur prys daarvoor betaal. Hy wat
sonder sonde was, het die wreedste dood denkbaar gesterf sodat ons rein
voor God kan gaan staan. Paulus sê vir ons in Efesiërs 5:27 dat Jesus ‘n
Kerk kom haal wat Hy sonder vlek of rimpel, heilig en onberispelik, in volle
heerlikheid, by Hom gaan neem.

Dieselfde genade wat ons met ons redding ontvang het, is elke dag tot ons
beskikking om aan ons die krag te gee om ‘n lewe te lei wat God behaag.
Paulus sê vir ons in Efesiërs 1:19 dat God dieselfde kragtige werking van sy
mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek het, ook in
ons wat glo, uitoefen.

Jesus sê in Matteus 5:27-29: “Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie
egbreek nie. Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer,
het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. As jou regteroog jou laat
struikel, haal hom uit en gooi hom van jou af weg; want dit is vir jou beter
dat net een van jou ledemate verlore gaan as dat jou hele liggaam in die hel
beland.” Paulus sê in Efesiërs 5:5-6 dat iemand wat ontug pleeg, onsedelik
lewe of ‘n gierigaard is, nie deel het aan die koninkryk van Christus en van
God nie. Moet dus glad nie verbaas wees wanneer jy die dag voor Christus
moet verskyn en Hy vir jou sê: “Al het jy in my Naam geprofeteer, duiwels
uitgedryf of wonders gedoen, ken Ek jou nie. Gaan weg van My af.”

(Matt.7:22 en 23). Mense wat in die Naam van Jesus wonders gedoen het, is
mense wat een maal sy Goddelike reddingskrag leer ken het en Hom as
Verlosser bely het, en tog is daar van hulle wat nie deel gaan wees nie van
dié vir wie Hy gaan sê: “Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die
koninkryk is vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit.” Daar is nog
etlike ander Skrifgedeeltes wat hierdie waarheid bevestig. Hebreërs 12:14 sê
dat ons ons vir vrede en ‘n heilige lewe moet beywer, want daarsonder sal
niemand die Here sien nie.

Toe Jesus sy boodskap aan die gemeente van Laudisea gegee het, het Hy
gesê dat Hy hulle uit sy mond gaan spoeg, omdat hulle lou is, en nie warm
of koud nie (Op. 3:16). Hierdie boodskap was nie net aan die historiese
gemeente van Laudisea gerig nie, maar het ook profetiese betekenis vir Jesus
se kerk van die laaste dae. Alhoewel ons nie weet wat die dag en die uur van
Jesus se wederkoms sal wees nie, het Hy gesê dat ons die tekens sal herken.

Baie Bybelnavorsers oor die eindtydprofesieë is dit eens dat sy koms nie
meer ver kan wees nie. Ons leef ongetwyfeld in die laaste dae. Die doodse
swye van die Kerk vandag oor hierdie vernietigende samelewingsonde wat
besig is om soveel mense op ‘n snelweg reguit hel toe te laat gaan, se
uiteinde gaan wees dat Jesus hulle uit sy mond gaan uitspoeg. Jesus sê vir
ons Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Hy kan dus nie nie lieg nie.

Baie kerke vandag preek net dit wat lidmate wil hoor en wat hulle ore streel,
en nie meer die waarheid van die Bybel nie. Oor sonde moet daar asseblief
tog net nie gepraat word nie. ‘n Gemeente wat lou is, het te veel koue in
hom om warm te wees, en hy het te veel hitte in hom om koud te wees. Aan
die een kant word God se genade gepreek, maar aan die ander kant word
sonde en dwaalleer verswyg. Lou gemeentes en lou lidmate is mislei. Hulle
dink dat hulle gered is, maar hulle is nie. Hulle bely redding deur genade,
maar terselfdertyd ontbreek dit hulle geheel en al aan dieselfde heerlikheid
en genade van God wat hulle bely (Rom. 3:23 ). Jesus sê daarom vir hierdie
selfde gemeentelede dat hulle dink dat hulle ryk is, maar hulle weet nie dat
hulle beklaenswaardig, arm, blind en kaal is nie. (Op. 3:17)

Die Bybel sê ook baie duidelik vir ons dat wanneer ‘n mens in sonde
volhard, dit nie help om te dink jy doen allerlei ander goeie dinge in die
Naam van die Here nie, soos om byvoorbeeld getrou jou tiende te gee of in
ander Koninkrykswerk betrokke te wees nie. Nie een van die goeie dinge
wat ‘n mens gedoen het, sal in sy guns tel nie, want hy het ontrou geword en
hy sal sterf op grond van sy sonde wat hy gedoen het (Eseg. 18:24)
In ons tyd hoor ‘n mens dikwels dat mens iemand net deur die liefde van
Jesus moet nadertrek en nie veroordelend mag wees nie. ‘n Mens mag ook
glo nie iemand met die hel bang maak nie. Ek glo dit is júís liefde om
iemand te waarsku wat op die verkeerde pad is. In Esegiël 3:18 sê die
profeet as ‘n mens iemand nie waarsku teen sy bose optrede nie, sal die Here
jou verantwoordelik hou vir daardie persoon se ewige dood. Judas,
waarskynlik die broer van Jesus, sê in Judas 22 en 23 “Oor die wat in twyfel
verkeer, moet julle julle ontferm. Ander moet julle red deur hulle uit die vuur
te ruk. Oor ander moet julle julle met versigtigheid ontferm; en verafsku
selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is.”

Met ander woorde, Meneer, jy wat vasgevang is in hierdie sonde van
pornografie en dink dat jy niemand skade aandoen of te na kom nie, om dit
vir jou in mooi, duidelike Afrikaans te stel: “ Volgens die Woord van die
Here, is jy is reguit oppad hel toe!”

 

Jesaja 7:14 Tema: Ek het gedink

Donderdag 24 Julie 2014 Tema: Ek het gedink….4
****My eie woorde
****Daar is ‘n liedjie wat Jan de Wet sing…Wie sou kon
dink….dat hierdie Kind…Ja, wie sou ooit kon dink dat ‘’n maagd
sou swanger raak… met die Seun van die Lewende God. Dink
vir ‘’n oomblik …een oomblik staan Hy nog in die hemel by mede
engele …dalk moes hulle groet want hy is hulle Meester. Dan
die volgende oomblik is Hy weg en is Maria swanger Sjoe, dis te
groot vir ons verstandjies om te begryp. Tog bly die grootste
wonder dat Hy nie net ons sondaars se sonde vergewe nie,
MAAR dat  Hy ons VERLOS van die sonde. So watter sonde
daar in jou lewe is Hy kan jou verlos Hy kan jou vrymaak en
oorwinning gee
Jesaja 7:14  Daarom sal die HERE self aan julle ‘n teken gee:
Kyk, die maagd sal swanger word en ‘n seun baar en hom
Immánuel noem.
Matt 1: 20
20  Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar ‘n
engel van die Here in ‘n droom aan hom en sê: Josef, seun
van Dawid, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem
nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;
21  en sy sal ‘n seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want
dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.
Romeine 6:23  Want die loon van die sonde is die dood, maar
die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus,
onse Here.
GETUIENISSE en TERUGVOER
****Indien jy ‘n getuienis het stuur dit gerus aan en ek plaas
dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.
 
Gratis Afrikaanse Bybelstudie CD’s by die skakel
vir diegene in RSA.
Diegene in Namibië kan bestel, ek sal die posgeld dra soos die
HERE voorsien. Stuur volledige posadresmet “Gratis CD”
as onderwerp. Skryf jou adres in die regte formaat dan kan ek dit
net hak en plak vir adres plakkers. Stuur ‘n epos of faks.
CD 1-3 , 4-6, 7-9 en 10-13 is voltooi. Ek stuur dit in pakkies van 3
Fax2email 086-593-4848
 
DAGSTUKKIES:
Nuwe aansoeke WELKOM!! Kliek op die toepaslike skakel
Indien die skakel nie werk nie, “reply” net met ‘n onderwerp bv. “GEBEDSVERSOEK
Om in te teken kies SLEGS een, daagliks OF weekliks.
By DAAGLIKS ontvang jy elke oggend ‘n dagstukkie.
By WEEKLIKS ontvang jy ‘n verkorte weergawe van die week se dagstukkies op
Vrydagoggend in een posstuk.
Jy kan “daagliks” kies en later verander na weekliks.
Inteken: (kies een van die volgende :-))
 

Ecc. 7:29

Good Morning

(NIV)
Ecc. 7:29. “29. This only have I found: God made mankind upright, but men have gone in search of many schemes.”””

 • God have created men and women in His own image.
 • Whatever evil is found amongst men and women is not of God, for God created men and women righteous and holy.
 • Men and women are seldom contented with their present state, they continuously study for new ways of making themselves more wise and happier, than God had made them.
 • Men and women are inventing and create things to obtain honor and acceptance from humanity.
 • True Happiness, wisdom and love can only be found in Jesus Christ.
 • No creation, invention or act of self-righteousness can ever compare or surpass Gods wisdom and love.

Heavenly Father I come to You in the name of Your Son Jesus Christ. Lord thank You for Your grace and everlasting love. Lord I come to You this morning and I am asking  that You will forgive me for thinking that I can make myself more happier and wiser than You can make me, please forgive me for thinking that I don’t need You for certain dissensions I need to make. Lord I pray that You will remove every thought of self-righteousness that is within me. Lord in You I have everything and through You all my needs will be supplied. Amen

Regards,

In Christ united through Love.
E-Mail:      cj.marais@vodamail.co.za

            
 

Getuienis ~ Seksverslawing

Die Leun

Op ‘n stadium het ek gelees van ‘n persoon wat hemel toe gegaan het. Of die persoon gedroom het of hy werklik in die hemel was en weer teruggekom het kan ek nie meer onthou nie. Wat die persoon geskryf het was dat hy na ‘n kamer geneem was en die hele kamer was vol leêrs was. Christus het daar gestaan en die eerste leêr geneem en oopgemaak. Hy het gelees wat daarin gestaan het. Dit was sy eerste sonde gewees wat hy gedoen het. Christus kyk na hom en skeur die leêr op en sê vir daardie sonde het ek aan die kruis gesterf. So het Christus elke leêr gelees en opgeskeur.
Daar sal nie genoeg plek in ‘n kamer wees om al my leêrs met sondes te huisves nie. ‘n Bilioteek is te klein vir al my sondes. Die grootste gebou behoort groot genoeg te wees.
As ‘n baba is ek gemolesteer deur ons huishulp wat my Ma hulle gehad het. As sy my doeke geruil het, het sy my seksueel gemolesteer. Sy het my ook in die kus dorp waar ons gewoon het na die hawe toe geneem en voor my seks gehad met die mense wat op die hawe gewerk het. Ek was ongeveer twee  jaar oud. Daadie dade was genoeg om my vir jare aaneen te laat sondig.
Vandat ek pubertiteit bereik het, het ek agtergekom dat ek baie anders as ander kinders was. Ek kon meisies nie uitlos nie. Hoe ouer ek geword het hoe erger was dit. Ek het getrou intussen maar ek kon steeds nie vrouens uitlos nie.
Elke vrou wat ek gesien het, het ek op verlief geraak en wou ‘n verhouding met hulle aanknoop. Soos die tegnologie gevorder het, het my weivelde verbreed. Nou kon ek die internet gebruik om verhoudings met vrouens aan te knoop.
Sodra ek ‘n vrou in my kloue gehad het, het ek haar soos ‘n warm, patat gelos. Ek het hulle seergemaak en dan weggegooi.
My vrou op daardie staduim, nou my eks, het dit vermoed. ‘n Paar keer het dinge uitgekom en dan het ek hoog en laag gesweer ek sal nie weer nie. Ek het haar ook gebruik om my drange te bevredig. Van die verhoudings was so dat ek met die vrou oor die internet praat oor seks en dan sit ek myself en bevredig aan die kant.
So het ek ongeveer 45 jaar van my lewe aangegaan. Ek het gereeld kerk toe gegaan en baie gebid dat die Here my moet help. Maar Hy het my nie gehelp nie. Ek het gesmeek en beloftes gemaak maar God was doof vir my gewees. Partykeer het dit ‘n maand goed gegaan en dan het ek weer begin.
Ek was twee maal by sielkundiges gewees, maar hulle kon my nie help nie. In een sessie het ek net uitgeloop.
Op 15 Desember 2011 die aand lui ons foon. Dit is ‘n mans persoon, hy vra om met my vrou te praat. Sy praat en sit die foon neer. Sy roep my eenkant toe en vra of ek ‘n verhouding het met ‘n 39 jarige vrou van Brakpan. Ek ontken dit ten sterkste, want dit is nie so nie. Die man het vir haar gesê dat ek met sy vrou ‘n verhouding het. Die persoon was iemand wat kwaad wou steek tussen my en my eks.
Die volgende dag erken ek aan my eks dat ek ‘n seks verslaafde is. Na twee maande trek ek uit die huis uit en ons begin met die aksie om te skei. Intussen gaan sien ek ons predikant en sy begin met my werk. Na so paar sessies sê sy vir my dat die saak vir haar te groot is en dat sy my gaan verwys na haar vriendin wat ‘n Geestelike Berader is. Ek stem toe in daartoe.
Die eerste aand vertel ek die berader alles. Die tweede aand begin sy met bevryding. Sy dryf die bose geeste uit my uit. Na alles begin sy vir my bid. ‘n Verligting spoel oor my en ek sit onder die gebed en huil. Die volgende dag sien ek by die werk ‘n vrou, nogals ‘n mooi vrou. Vir die eerste keer sien ek die wonderlike van God se skepping raak. ‘n Vrou wat Hy mooi geskape het, en ek het nie net weer ‘n vrou gesien wat ek kon verlei nie.
Ek en my eks probeer om weer bymekaar te kom maar dit werk nie uit nie. Ek kan haar nie kwalik neem dat sy nie weer wou probeer nie.
So paar dae voor ek geskei is, het ‘n vriendin van my, my genooi vir middag ete. Sy het ‘n weduwee vriendin van haar ook genooi. Ons het lekker geëet en gesels. Ons het foon nommers uitgeruil en so begin gesels. Net ‘n vriendskap.
Die oggend toe ek geskei is, het ek uit die hof geloop, my eks en die kinders gebel. Ek het doelloos deur die dorp se strate gery. Ek het die vriendin gebel en gevra of ons kon koffie gaan drink het. Ons het 4 ure gesit en koffie drink. Daar het ek my hart uitgesels.
Sy het my uitgenooi vir koffie die volgende dag by haar huis. Na twee weke en baie gebede het God vir my aangewys dat sy die vrou is wat my moet vergesel op my pad. Die Here het haar op my pad gesit om my op die regte pad te hou. As ek haar nie daardie dag gebel het nie, sou ek weer op die pad van sonde gewees het.
Vandag weet ek hoekom God nie my gebede wou beantwoord het nie en hoekom Hy Satan se grootste wapen, die leun gebruik het om my te red. Ek moes my sonde na die lig toe bring. Die oomblik toe my sonde in die lig kom red die Here my.
Maak nie saak wat jou sonde is nie, bring jou sonde na die lig. God se liefde en genade is groter as jou sondes.

 

Joh 11v33-36

Woensdag 23 Julie 2014 Tema: Ek het gedink….3
****My eie woorde
****Vanoggend sien ons nog ‘n verhaal waar Jesus nie optree
soos die mense gedink het nie, maar ons sien hoe ander se
trane Hom diep in Sy gemoed raak. Hy huil. Ek dink Hy huil so
oor ons wat in sonde voortploeter. Die dood op aarde is die
gevolg van sonde en maar het daardie hoop dat dit eendag vir
ewig uitgewis sal word. My vraag is hoe lank gaan die HERE al
die gruwels duld totdat Hy gaan uitroep “ Dis genoeg!”
Joh 11v33-36
33  Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met
haar gekom het, ook sien ween, het Hy geweldig bewoë geword
in Sy gees en Hom ontstel 34  en gesê: Waar het julle hom
neergelê? Hulle sê vir Hom: Here, kom kyk.
35  Jesus het geween.36  Die Jode sê toe: Kyk, hoe lief Hy hom
gehad het!
Joh. 11:42  en Ek het geweet dat U My altyd verhoor, maar ter
wille van die skare wat rondom staan, het Ek dit gesê, sodat
hulle kan glo dat U My gestuur het.
Joh. 11:43  En nadat Hy dit gesê het, het Hy met ‘n groot stem
geroep: Lasarus, kom uit!
1Kor 15:54-57
54  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee
is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul
word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die
oorwinning.55  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou
oorwinning? 56  Die angel van die dood is die sonde, en die krag
van die sonde is die wet.57  Maar God sy dank, wat ons die
oorwinning gee deur onse Here Jesus Christus.
Openbaring 21:4
V4 En God sal al die trane van hulle oë afvee, en
daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en
moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het
verbygegaan.

Gratis Afrikaanse Bybelstudie CD’s by die skakel

vir diegene in RSA

DAGSTUKKIES:
Nuwe aansoeke WELKOM!! Kliek op die toepaslike skakel
Indien die skakel nie werk nie, “reply” net met ‘n onderwerp bv. “GEBEDSVERSOEK
Om in te teken kies SLEGS een, daagliks OF weekliks.
By DAAGLIKS ontvang jy elke oggend ‘n dagstukkie.
By WEEKLIKS ontvang jy ‘n verkorte weergawe van die week se dagstukkies op
Vrydagoggend in een posstuk.
Jy kan “daagliks” kies en later verander na weekliks.
Inteken: (kies een van die volgende :-))
 

2 Thes. 2:7 – 12

Good morning,

(NIV)
2 Thes. 2:7 – 12. “ 7. For the secret power of lawlessness is already at work; but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. 8. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. 9. The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs and wonders, 10. and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refused to love the truth and so be saved. 11. For this reason God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie 12. and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness.”
 • The Holy Spirit is the restraining influence of Satan’s gospel until the coming of Christ.
 • After the Holy Spirit is removed from the earth the mystery of iniquity (Satan’s gospel) will reveal itself in the person and power of the Antichrist.
 • Only through a firm belief in the truth and in the sincere study of God’s Word will you be able to differentiate between the truth and the lies of satan.
 • If you chose to ignore the truth, you will be condemned forever.
Heavenly Father I come to You in the name of Your Son Jesus Christ. Lord I want to thank You for Your everlasting love and grace. Lord I pray that You will teach me Your ways. Lord please give me the spiritual strength, wisdom and knowledge to stand firm in the truth. I pray that You will open my eyes so that I can differentiate between the truth and the lies of satan. Amen

Regards,
C.J. Marais.
In Christ united through Love.
E-Mail:      cj.marais@vodamail.co.za
                
 

Johannes 9:6-7

Dinsdag 22 Julie 2014 Tema: Ek het gedink….2
****My eie woorde
****Verbeel jou, jy is blind… jy wag vir ‘n wonderwerk en dan
word daar modder aan jou oë gesmeer… wat sou ek en jy dink.
Het dit werklik gegaan oor dit wat Jesus aangesmeer het, of het
dit gegaan oor die gehoorsaamheid om in geloof na die bad van
Siloam te gaan. Hoor jy God se stem as Hy jou stuur om te
gaan….. of dink jy dat dit maar jou eie gedagtes is. Jy sien toe
hierdie man geglo en gegaan het… het hy siende terug gekom.
Daar is vele vandag wat fisies kan sien maar geestelik is hulle
nog blind.
Johannes 9:6-7
6  En toe Hy dit gesê het, spuug Hy op die grond en maak klei
van die spuug en smeer die klei aan die oë van die blinde man
7  en sê vir hom: Gaan was jou in die badwater Silóam, wat
vertaal word: Uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas; en
hy het siende teruggekom.
Openbaring 3:18  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat
deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy
jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar
word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.
DAGSTUKKIES:
Nuwe aansoeke WELKOM!! Kliek op die toepaslike skakel
Indien die skakel nie werk nie, “reply” net met ‘n onderwerp bv. “GEBEDSVERSOEK
Om in te teken kies SLEGS een, daagliks OF weekliks.
By DAAGLIKS ontvang jy elke oggend ‘n dagstukkie.
By WEEKLIKS ontvang jy ‘n verkorte weergawe van die week se dagstukkies op
Vrydagoggend in een posstuk.
Jy kan “daagliks” kies en later verander na weekliks.
Inteken: (kies een van die volgende :-))
 

Luk. 12:58 – 59.

Good morning,

(NIV)
Luk. 12:58 – 59. “58. As you are going with your adversary to the magistrate, try hard to be reconciled to him on the way, or he may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison.59. I tell you, you will not get out until you have paid the last penny.””

 • By sin we have made God our adversary.
 • There is only one way to reconcile with God and that is through repentance and faith in Jesus Christ.
 • While we are alive we are still “on the way”, we still have time to reconcile with God.
 • Wise men will not let their quarrels go to an extremity, but accommodate them in time.
 • When it comes to our souls we have to do the same.
 • If we die it’s too late to reconcile with God, we will face the full judgment and we shall be cast into the prison of hell.

Heavenly Father I come to You in the name of Your Son Jesus Christ. I confess that I am a lost sinner. God save and deliver me by Your grace. Against You, You only, have I sinned and done what is evil in Your sight, so that You are proved right when you speak, and justified when You judge. Wash me in the Blood of Your Son Jesus Christ, and cleanse me from all unrighteousness and sin. I confess with my mouth that Jesus Christ is Lord, and I believe with all my heart that Jesus Christ died on the cross and that You, Father, raised Him from the dead. I accept Jesus Christ as my personal Savior and Redeemer. I now crown Him Lord and King of my heart. God create in me a pure hart, and a renewed steadfast spirit.  Amen

Regards,
C.J. Marais.
In Christ united through Love.
E-Mail:      cj.marais@vodamail.co.za