2 Thes. 2:7 – 12

Good morning,

(NIV)
2 Thes. 2:7 – 12. “ 7. For the secret power of lawlessness is already at work; but the one who now holds it back will continue to do so till he is taken out of the way. 8. And then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will overthrow with the breath of his mouth and destroy by the splendor of his coming. 9. The coming of the lawless one will be in accordance with the work of Satan displayed in all kinds of counterfeit miracles, signs and wonders, 10. and in every sort of evil that deceives those who are perishing. They perish because they refused to love the truth and so be saved. 11. For this reason God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie 12. and so that all will be condemned who have not believed the truth but have delighted in wickedness.”
 • The Holy Spirit is the restraining influence of Satan’s gospel until the coming of Christ.
 • After the Holy Spirit is removed from the earth the mystery of iniquity (Satan’s gospel) will reveal itself in the person and power of the Antichrist.
 • Only through a firm belief in the truth and in the sincere study of God’s Word will you be able to differentiate between the truth and the lies of satan.
 • If you chose to ignore the truth, you will be condemned forever.
Heavenly Father I come to You in the name of Your Son Jesus Christ. Lord I want to thank You for Your everlasting love and grace. Lord I pray that You will teach me Your ways. Lord please give me the spiritual strength, wisdom and knowledge to stand firm in the truth. I pray that You will open my eyes so that I can differentiate between the truth and the lies of satan. Amen

Regards,
C.J. Marais.
In Christ united through Love.
E-Mail:      cj.marais@vodamail.co.za
                
Advertisements
 

Johannes 9:6-7

Dinsdag 22 Julie 2014 Tema: Ek het gedink….2
****My eie woorde
****Verbeel jou, jy is blind… jy wag vir ‘n wonderwerk en dan
word daar modder aan jou oë gesmeer… wat sou ek en jy dink.
Het dit werklik gegaan oor dit wat Jesus aangesmeer het, of het
dit gegaan oor die gehoorsaamheid om in geloof na die bad van
Siloam te gaan. Hoor jy God se stem as Hy jou stuur om te
gaan….. of dink jy dat dit maar jou eie gedagtes is. Jy sien toe
hierdie man geglo en gegaan het… het hy siende terug gekom.
Daar is vele vandag wat fisies kan sien maar geestelik is hulle
nog blind.
Johannes 9:6-7
6  En toe Hy dit gesê het, spuug Hy op die grond en maak klei
van die spuug en smeer die klei aan die oë van die blinde man
7  en sê vir hom: Gaan was jou in die badwater Silóam, wat
vertaal word: Uitgestuur. En hy het gegaan en hom gewas; en
hy het siende teruggekom.
Openbaring 3:18  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat
deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy
jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar
word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien.
DAGSTUKKIES:
Nuwe aansoeke WELKOM!! Kliek op die toepaslike skakel
Indien die skakel nie werk nie, “reply” net met ‘n onderwerp bv. “GEBEDSVERSOEK
Om in te teken kies SLEGS een, daagliks OF weekliks.
By DAAGLIKS ontvang jy elke oggend ‘n dagstukkie.
By WEEKLIKS ontvang jy ‘n verkorte weergawe van die week se dagstukkies op
Vrydagoggend in een posstuk.
Jy kan “daagliks” kies en later verander na weekliks.
Inteken: (kies een van die volgende :-))
 

Luk. 12:58 – 59.

Good morning,

(NIV)
Luk. 12:58 – 59. “58. As you are going with your adversary to the magistrate, try hard to be reconciled to him on the way, or he may drag you off to the judge, and the judge turn you over to the officer, and the officer throw you into prison.59. I tell you, you will not get out until you have paid the last penny.””

 • By sin we have made God our adversary.
 • There is only one way to reconcile with God and that is through repentance and faith in Jesus Christ.
 • While we are alive we are still “on the way”, we still have time to reconcile with God.
 • Wise men will not let their quarrels go to an extremity, but accommodate them in time.
 • When it comes to our souls we have to do the same.
 • If we die it’s too late to reconcile with God, we will face the full judgment and we shall be cast into the prison of hell.

Heavenly Father I come to You in the name of Your Son Jesus Christ. I confess that I am a lost sinner. God save and deliver me by Your grace. Against You, You only, have I sinned and done what is evil in Your sight, so that You are proved right when you speak, and justified when You judge. Wash me in the Blood of Your Son Jesus Christ, and cleanse me from all unrighteousness and sin. I confess with my mouth that Jesus Christ is Lord, and I believe with all my heart that Jesus Christ died on the cross and that You, Father, raised Him from the dead. I accept Jesus Christ as my personal Savior and Redeemer. I now crown Him Lord and King of my heart. God create in me a pure hart, and a renewed steadfast spirit.  Amen

Regards,
C.J. Marais.
In Christ united through Love.
E-Mail:      cj.marais@vodamail.co.za
                

               

 

2 Konings 5:11

Maandag 21 Julie 2014 Tema: Ek het gedink….1
****My eie woorde
****Het jy al soos Naäman gedink hoe God te werk sal gaan en
dan werk Hy heeltemal anders as wat jy gedink het. Is jy bereid
om nieteenstaande jou eie denke en sienswyse …nogtans God
te vertrou en Hom gehoorsaam. Indien Naäman dit nie gedoen
het nie sou hy melaats bly. Hy moes ten volle gehoorsaam. As
hy by die 6de keer besluit het dit werk nie sou hy melaats bly
Wat van jou en my? Worstel ons nie maar dag na dag met
dieselfde situasie in ons lewens nie, juis omdat ons verwag dat
ons Here en Meester moet antwoord soos ons dink. Soos ons
verlede week gesien het Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie en
Sy weë nie ons weë nie. As Hy sê dis hoe jy dit moet doen..
…doen dit. J
2 Konings 5:11  Maar Naäman het baie kwaad geword en
weggegaan en gesê: Kyk, ek het gedink: Hy sal sekerlik na my
uitkom en staan en die Naam van die HERE sy God aanroep en
sy hand oor die plek heen en weer beweeg en die melaatsheid
wegneem.
V12  Is Abána en Farpar, die riviere van Damaskus, nie beter as
al die waters van Israel nie? Kon ek my nie daarin was en rein
word nie? En hy het omgedraai en vererg weggery.
V13  Toe kom sy dienaars nader en spreek met hom en sê: My
vader, as die profeet u ‘n groot saak beveel het, sou u dit nie
doen nie? Hoeveel te meer nou dat hy u gesê het: Was jou, en
jy sal rein word?
V14  Daarop het hy afgeklim en sewe maal in die Jordaan
ondergeduik volgens die woord van die man van God, en sy
vlees het teruggekeer soos die vlees van ‘n jong seun, en hy het
rein geword.
GETUIENISSE en TERUGVOER
****Indien jy ‘n getuienis het stuur dit gerus aan en ek plaas
dit onder ‘n skuilnaam. Hou dit net kort asb.

DAGSTUKKIES:
Nuwe aansoeke WELKOM!! Kliek op die toepaslike skakel
Indien die skakel nie werk nie, “reply” net met ‘n onderwerp bv. “GEBEDSVERSOEK
Om in te teken kies SLEGS een, daagliks OF weekliks.
By DAAGLIKS ontvang jy elke oggend ‘n dagstukkie.
By WEEKLIKS ontvang jy ‘n verkorte weergawe van die week se dagstukkies op
Vrydagoggend in een posstuk.
Jy kan “daagliks” kies en later verander na weekliks.
Inteken: (kies een van die volgende :-))

VERSOEKE:
Ek bid daagliks spesiaal vir gebedsversoeke, jy kan enige dag en tyd ‘n
versoek stuur. Ek ontvang my e-pos op my selfoon. Indien die onderstaande
skakel nie werk nie
gebruik net die epos adres:
Jammer, ek bid nie vir naamloses nie en ook nie vir kettingbriewe nie.
Ek plaas nie versoeke vir ander om te sien nie, dus bly jou gebedsversoek
vertroulik, alleenlik terugvoer / getuienisse word met ‘n skuilnaam
geplaas met jou goedkeuring
 

Amazing Grace

The words of this song means a lot to me. Sometimes I cant understand why God saved such a wretched sinner like me. My cup flows over with gratitude. Al glory goes to God….

Amazing Grace, how sweet the sound,
That saved a wretch like me.
I once was lost but now am found,
Was blind, but now I see.


T’was Grace that taught my heart to fear.
And Grace, my fears relieved.
How precious did that Grace appear
The hour I first believed.


Through many dangers, toils and snares
I have already come;
‘Tis Grace that brought me safe thus far
and Grace will lead me home.


The Lord has promised good to me.
His word my hope secures.
He will my shield and portion be,
As long as life endures.


Yea, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease,
I shall possess within the veil,
A life of joy and peace.

Yes, when this flesh and heart shall fail,
And mortal life shall cease;
I shall profess, within the vail,
A life of joy and peace.

 

1 Tessalonisens 3:7

Vrydag 18 Julie 2014 Tema: As ek in Nood verkeer 5
****My eie woorde
****Paulus verkeer in verdrukking en nood maar die nuus van
ander se geloof hef hom weer op en gee hom moed om aan te
gaan. Verdrukking en nood is juis daar omdat die Here ons wil
leer om geduldig op Hom te wag, maar ook om ons na Hom toe
te laat draai Weet julle ons is té haastig. Die Woord van God is
ons krag en sterkte wanneer ons voel ons wil uit ons nood
wegkom en op ‘n hopie gaan sit. Maak tyd om in Sy Woord
antwoorde te vind en maak tyd om met Hom in gebed te praat.
Onthou ons geloof is juis om niks te sien nie maar aan die HERE
vas te hou
1 Tessalonisens 3:7  daarom, broeders, is ons in al ons
verdrukking en nood vertroos oor julle, deur jul geloof.
Hos. 5:15  Dan gaan Ek heen, Ek keer na my woonplek terug,
totdat hulle skuld beken en my aangesig soek. In hulle nood sal
hulle My soek.
Klg.3:26  dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die

Here; 

DAGSTUKKIES:
Nuwe aansoeke WELKOM!! Kliek op die toepaslike skakel
Indien die skakel nie werk nie, “reply” net met ‘n onderwerp bv. “GEBEDSVERSOEK
Om in te teken kies SLEGS een, daagliks OF weekliks.
By DAAGLIKS ontvang jy elke oggend ‘n dagstukkie.
By WEEKLIKS ontvang jy ‘n verkorte weergawe van die week se dagstukkies op
Vrydagoggend in een posstuk.
Jy kan “daagliks” kies en later verander na weekliks.
Inteken: (kies een van die volgende :-))
 

2 Cor 1:3 – 4

Good morning,
Good morning,

(NIV)
2 Cor 1:3 – 4. “3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, 4. who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God.”

 • The troubles you might be facing now or have faced in the past have prepared you to help others that are faced with the same problems.
 • God is preparing you to be a comforter to those who are in need and who is spiritually not strong enough to withstand the storms in their own lives.
 • Through tribulation we learn the comfort of faith in God. 

Heavenly Father I come to You in the name of Your Son Jesus Christ. Lord this morning I want to thank You for carrying me through the storms I have faced in my life. Thank You for Your compassion and comfort. Lord thank You for never leaving nor forsaking me, for always being there for me even on the days that I thought I was all done for, when I just wanted to give up. Lord help me to use the experiences I have gained during this times of tribulation so that I can comfort those who are faced with similar problems. Amen

Regards,
C.J. Marais.
In Christ united through Love.
E-Mail:      cj.marais@vodamail.co.za